Akmenės seniūnija

Eil. Nr.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

2019 m. I ketv.

2018 m.

1

Seniūnas VT

1

1931,40

1408,60

2

Socialinis darbuotojas DS

1,5

940,81

677,36

Atgal