Kruopių seniūnija

Eil.

Nr.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

2019 m. 1 ketvirtis

2018 m.

1

Kapinių prižiūrėtojas DS

0,50

280,64

270,63

2

Padėjėjas DS

1,00

1108,04

861,25

3

Seniūnas VT

1,00

1594,82

1065,82

4

Socialinio darbo organizatorius DS

0,50

525,45

386,24

5

Ūkvedys DS

0,50

435,82

321,97

6

Valytojas DS

0,50

280,64

228,13

Atgal