Papilės seniūnija

Eil.

Nr.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

2019 m. 1 ketvirtis

2018 m.

1

Kapinių prižiūrėtojas DS

1,25

693,75

505,44

2

Seniūnas VT

1,00

2092,61

1477,51

3

Seniūno pavaduotojas VT

1,00

1143,26

937,04

4

Socialinio darbo organizatorius DS

1,00

1035,55

787,05

5

Ūkvedys-valytojas DS

0,50

306,57

257,39

Atgal