Uždaroji akcinė bendrovė „Akmenės profilaktinė dezinfekcija“

Pareigybė

Darbuotojų skaičius

Priskaityta suma, Eur

2018 m. I ketv.

2019 m. I ketv.

Direktorius

1

905,00

1166,00

Buhalterė

1

400,00

582,00

Dezinfektorius

1

400,00

599,00

Dezinfekuotoja

1

400,00

582,00

Gydytojas–konsultantas

1

60,00

78,00

Atgal