Ventos seniūnija

Eil.

Nr.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

2019 m. 1 ketvirtis

2018 m.

1

Seniūnas VT

1,00

1969,64

1403,97

Atgal