Bendrosios (archyvas, skundai, prašymai) paslaugos

Paslaugos pavadinimas

Elektroninė / neelektroninė paslauga

PASIS kodas

Nuoroda

Asmens skundo ar prašymo priėmimas bei nagrinėjimas

Taip (VIISP*)

PAS2464

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42600/23220 /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/asmens-skundo-ar-prasymo-priemimas-bei-nagrinejimas-77;10357.html

Pažymos apie darbo stažą ir / arba pajamas išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo ir / arba likviduotų juridinių asmenų archyvo.

Taip (VIISP*)

PAS2926

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43662/23220 /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/pazymos-apie-darbo-staza-ir-/-arba-pajamas-isdavimas-is-savivaldybes-veiklos-archyvo-ir-/-arba-likviduotu-juridiniu-asmenu-archyvo-77;10365.html

Dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas iš likviduotų juridinių asmenų archyvo arba kito Savivaldybės tvarkomo archyvo.

Taip (VIISP*)

PAS2925

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43662/23220 /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/dokumentu-israsu-nuorasu-ir-kopiju-isdavimas-is-likviduotu-juridiniu-asmenu-archyvo-arba-kito-savivaldybes-tvarkomo-archyvo-77;10368.html

Likviduojamo / bankrutuojančio juridinio asmens dokumentų perdavimas tolesniam saugojimui.

Taip (VIISP*)

PAS2924

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42640/23220 /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/likviduojamo-/-bankrutuojancio-juridinio-asmens-dokumentu-perdavimas-tolesniam-saugojimui--77;10266.html

Informavimas, kad likviduojamo / bankrutuojančio juridinio asmens perduotinų tolesniam saugojimui dokumentų nėra.

Taip (VIISP*)

PAS2928

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42640/23220 /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/informavimas-kad-likviduojamo-/-bankrutuojancio-juridinio-asmens-perduotinu-tolesniam-saugojimui-dokumentu-nera--77;10265.html

Pastabos:

Visi šiame sąraše išvardytų paslaugų aprašymai skelbiami Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinėje sistemoje – PASIS (www.lietuva.gov.lt)

1Neelektroninių paslaugų aprašymai skelbiami PASIS

*VIISP – Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma (http://www.epaslaugos.lt).
**MEPIS – Metrikacijos paslaugų informacinė sistema (https://mepis.registrucentras.lt).
***SPIS – Socialinių paslaugų informacinė sistema (http://www.spis.lt).

****Infostatyba –  Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema  (https://planuojustatyti.lt/info-portal/ ).

*****TPDRIS - Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinė sistema (http://www.tpdris.lt/web/guest/home ).

******TPDR -  Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registras (http://www.tpdr.lt/ ).

*******ŽPDRIS -   Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinė sistema  (https://www.zpdris.lt/zpdris/ ).

Atgal