Civilinės metrikacijos paslaugos

Paslaugos pavadinimas

Elektroninė / neelektroninė paslauga

PASIS kodas

Nuoroda

Vardo, pavardės keitimas

Taip (MEPIS**)

PAS3403

https://mepis.registrucentras.lt/

http://www.lietuva.gov.lt/lt/vardo-pavardes-keitimas-77;2350.html

Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas

Taip (MEPIS**)

PAS2944

https://mepis.registrucentras.lt/

http://www.lietuva.gov.lt/lt/vardo-pavardes-keitimas-77;2350.html

Civilinės būklės akto įrašo atkūrimas

Taip (MEPIS**)

PAS2944

https://mepis.registrucentras.lt/

http://www.lietuva.gov.lt/lt/civilines-bukles-akto-iraso-atkurimas-77;10356.html

Civilinės būklės akto įrašo pakeitimas ar papildymas

Taip (MEPIS**)

PAS2944

https://mepis.registrucentras.lt/

http://www.lietuva.gov.lt/lt/civilines-bukles-aktu-iraso-pakeitimas-ar-papildymas-77;2356.html

Civilinės būklės akto įrašo išrašo išdavimas

Taip (MEPIS**)

PAS32067

https://mepis.registrucentras.lt/

http://www.lietuva.gov.lt/lt/civilines-bukles-akto-iraso-israso-isdavimas-77;10348.html

Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas

Taip (MEPIS**)

PAS3472

https://mepis.registrucentras.lt/

http://www.lietuva.gov.lt/lt/civilines-bukles-akto-iraso-kopijos-nuoraso-israso-isdavimas-77;2323.html

Naujagimio gimimo registravimas

Taip (MEPIS**)

PAS3463

https://mepis.registrucentras.lt/

http://www.lietuva.gov.lt/lt/naujagimio-gimimo-registravimas-77;2314.html

Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą

Taip (MEPIS**)

PAS3463

https://mepis.registrucentras.lt/

http://www.lietuva.gov.lt/lt/uzsienio-valstybeje-gimusio-vaiko-gimimo-itraukimas-i-apskaita-77;10320.html

Prašymo sudaryti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas

Taip (MEPIS**)

PAS2949

https://mepis.registrucentras.lt/

http://www.lietuva.gov.lt/lt/prasymo-sudaryti-santuoka-priemimas-ir-santuokos-registravimas-77;2396.html

Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimas į apskaitą

Taip (MEPIS**)

PAS32073

https://mepis.registrucentras.lt/

http://www.lietuva.gov.lt/lt/uzsienio-valstybeje-iregistruotos-santuokos-itraukimas-i-apskaita-77;10354.html

Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą

Taip (MEPIS**)

PAS32071

https://mepis.registrucentras.lt/

http://www.lietuva.gov.lt/lt/baznycios-konfesiju-nustatyta-tvarka-sudarytos-santuokos-itraukimas-i-apskaita-77;10347.html

Santuokos nutraukimo registravimas

Taip (MEPIS**)

PAS2939

https://mepis.registrucentras.lt/

http://www.lietuva.gov.lt/lt/santuokos-nutraukimo-registravimas-77;2326.html

Užsienio valstybėje nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą

Taip (MEPIS**)

PAS32069

https://mepis.registrucentras.lt/

http://www.lietuva.gov.lt/lt/uzsienio-valstybeje-nutrauktos-santuokos-itraukimas-i-apskaita-77;10355.html

Pažyma, patvirtinanti kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą

Taip (MEPIS**)

PAS32065

https://mepis.registrucentras.lt/

http://www.lietuva.gov.lt/lt/pazyma-patvirtinanti-kliuciu-sudaryti-santuoka-nebuvima-77;10362.html

Įvaikinimo registravimas

Taip (MEPIS**)

PAS2937

https://mepis.registrucentras.lt/

http://www.lietuva.gov.lt/lt/ivaikinimo-registravimas-77;2327.html

Mirties registravimas

Taip (MEPIS**)

PAS2948

https://mepis.registrucentras.lt/

http://www.lietuva.gov.lt/lt/mirties-registravimas--77;2399.html

Užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimas į apskaitą

Taip (MEPIS**)

PAS32068

https://mepis.registrucentras.lt/

http://www.lietuva.gov.lt/lt/uzsienio-valstybeje-mirusio-asmens-mirties-itraukimas-i-apskaita-77;10345.html

Tėvystės (motinystės) nustatymo registravimas

Taip (MEPIS**)

PAS4128

https://mepis.registrucentras.lt/

http://www.lietuva.gov.lt/lt/tevystes-motinystes-nustatymo-registravimasbr/-77;2410.html

Tėvystės (motinystės) nuginčijimo registravimas

Taip (MEPIS**)

PAS32060

https://mepis.registrucentras.lt/

Tėvystės pripažinimo registravimas

Taip (MEPIS**)

PAS32062

https://mepis.registrucentras.lt/

http://www.lietuva.gov.lt/lt/tevystes-pripazinimo-registravimas-77;10337.html

Pastabos:

Visi šiame sąraše išvardytų paslaugų aprašymai skelbiami Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinėje sistemoje – PASIS (www.lietuva.gov.lt)

1Neelektroninių paslaugų aprašymai skelbiami PASIS

*VIISP – Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma (http://www.epaslaugos.lt).
**MEPIS – Metrikacijos paslaugų informacinė sistema (https://mepis.registrucentras.lt).
***SPIS – Socialinių paslaugų informacinė sistema (http://www.spis.lt).

****Infostatyba –  Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema  (https://planuojustatyti.lt/info-portal/ ).

*****TPDRIS - Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinė sistema (http://www.tpdris.lt/web/guest/home ).

******TPDR -  Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registras (http://www.tpdr.lt/ ).

*******ŽPDRIS -   Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinė sistema  (https://www.zpdris.lt/zpdris/ ).

Atgal