Seniūnijų paslaugos

Paslaugos pavadinimas

Elektroninė / neelektroninė paslauga

PASIS kodas

Nuoroda

Charakteristikos leidimo laikyti ginklą išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS2977

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42643/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/charakteristikos-del-leidimo-laikyti-ginkla-isdavimas-77;10359.html

Leidimo kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS2480

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43647/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/leidimu-kirsti-persodinti-pasalinti-geneti-saugotinus-medzius-ir-krumus-isdavimas-77;7183.html

Leidimo kasinėti išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS30685

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43651/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/leidimu-kasineti-ir-aptverti-pratesimas-77;9305.html

Leidimo kasinėti pratęsimas

Taip (VIISP*)

PAS30685

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43651/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/leidimu-kasineti-ir-aptverti-pratesimas-77;9305.html

Leidimo kasinėti galiojimo sustabdymas

Taip (VIISP*)

PAS30685

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43651/23220

Leidimo kasinėti galiojimo sustabdymo panaikinimas

Taip (VIISP*)

PAS30685

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43651/23220

Leidimo kasinėti galiojimo panaikinimas

Taip (VIISP*)

PAS30685

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43651/23220

Pranešimas apie baigtus vykdyti kasinėjimo darbus

Taip (VIISP*)

PAS30685

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43651/23220

Pranešimas apie avarinius kasinėjimo darbus

Taip (VIISP*)

PAS30685

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43651/23220

Leidimo aptverti išdavimas (be leidimo kasinėti)

Taip (VIISP*)

PAS30685

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43651/23220

Įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą

Taip (VIISP*)

PAS2983

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43657/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/itraukimas-i-gyvenamosios-vietos-neturinciu-asmenu-apskaitabr/br/-77;10278.html

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas renginio metu išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS5211

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42522/23220

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS5211

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42522/23220

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose dublikato išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS5211

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42522/23220

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose galiojimo panaikinimas

Taip (VIISP*)

PAS5211

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42522/23220

Pažymos  gyvenamosios patalpos savininkui (-ams) apie jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS2976

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43655/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/pazymos-gyvenamosios-patalpos-savininkui-ams-apie-jam-nuosavybes-teise-priklausancioje-gyvenamojoje-patalpoje-savo-gyvenamaja-vieta-deklaravusius-asmenis-isdavimas-77;10316.html

Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS2985

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43656/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/pazymos-apie-deklaruota-gyvenamaja-vieta-arba-apie-itraukima-i-gyvenamosios-vietos-neturinciu-asmenu-apskaita-isdavimas-77;10299.html

Leidimo laidoti išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS3125

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43681/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/leidimo-laidoti-isdavimas-77;10277.html

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Taip (VIISP*)

PAS20887

https://www.epaslaugos.lt/portal/service/46821/420?searchId=a9f21946-326a-48e3-948e-c1be3d111820  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/gyvenamosios-vietos-deklaravimas-77;8644.html

Pažymų  apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išlaidas išdavimas

Ne1

PAS20858

http://www.lietuva.gov.lt/lt/pazymu-isdavimo-apie-priskaiciuota-ir-ismoketa-darbo-uzmokesti-bei-kitas-ismokas-77;9057.html

Pažymų apie asmens deklaruotą išvykimą iš Lietuvos Respublikos išdavimas

Ne1

PAS20852

http://www.lietuva.gov.lt/lt/pazymu-isdavimas-apie-asmens-deklaruota-isvykima-is-lietuvos-respublikos--77;8865.html

Pažymų apie mirusio asmens paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas

Ne1

PAS3826

http://www.lietuva.gov.lt/lt/pazymos-isdavimas-apie-mirusio-asmens-paskutine-deklaruota-gyvenamaja-vieta-77;7155.html

Pažymų apie asmens palaidojimo vietą išdavimas

Ne1

PAS2565

http://www.lietuva.gov.lt/lt/pazymu-isdavimo-apie-asmens-palaidojimo-vietabr/-77;7162.html

Pažymų apie šeimos sudėtį išdavimas

Ne1

PAS3492

http://www.lietuva.gov.lt/lt/pazymu-isdavimas-apie-seimos-sudetibr/-77;7175.html

Įgaliojimų tvirtinimas

Ne1

PAS20872

http://www.lietuva.gov.lt/lt/igaliojimu-tvirtinimas-77;8689.html

Dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo liudijimas

Ne1

PAS20883

http://www.lietuva.gov.lt/lt/dokumentu-nuorasu-ir-israsu-tikrumo-liudijimas-77;8681.html

Parašo dokumentuose tikrumo liudijimas

Ne1

PAS20885

http://www.lietuva.gov.lt/lt/paraso-dokumentuose-tikrumo-liudijimas-77;8643.html

Pažymos apie žemės dirbimą (Nacionalinei mokėjimo agentūrai) išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS2981

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42641/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/pazymos-apie-zemes-dirbima-nacionalinei-mokejimo-agenturai-isdavimas-77;10373.html

Pastabos:

Visi šiame sąraše išvardytų paslaugų aprašymai skelbiami Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinėje sistemoje – PASIS (www.lietuva.gov.lt)

1Neelektroninių paslaugų aprašymai skelbiami PASIS

*VIISP – Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma (http://www.epaslaugos.lt).
**MEPIS – Metrikacijos paslaugų informacinė sistema (https://mepis.registrucentras.lt).
***SPIS – Socialinių paslaugų informacinė sistema (http://www.spis.lt).

****Infostatyba –  Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema  (https://planuojustatyti.lt/info-portal/ ).

*****TPDRIS - Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinė sistema (http://www.tpdris.lt/web/guest/home ).

******TPDR -  Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registras (http://www.tpdr.lt/ ).

*******ŽPDRIS -   Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinė sistema  (https://www.zpdris.lt/zpdris/ ).

Atgal