Socialinės paramos paslaugos

Paslaugos pavadinimas

Elektroninė / neelektroninė paslauga

PASIS kodas

Nuoroda

Specialiųjų poreikių lygio nustatymas

Taip (SPIS***)

PAS20888

https://www.spis.lt/  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/specialiuju-poreikiu-lygio-nustatymas-77;8676.html

Globos (rūpybos) išmokos skyrimas

Taip (SPIS***)

PAS3021

https://www.spis.lt/  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/globos-rupybos-ismokos-skyrimasbr/-77;7224.html

Išmokos vaikui skyrimas

Taip (SPIS***)

PAS4217

https://www.spis.lt/  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/ismokos-vaikui-skyrimasbr/-77;7260.html

Teisės į būsto šildymą išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų nustatymas ir jų skyrimas

Taip (SPIS***)

PAS3025

https://www.spis.lt/  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/teises-i-busto-sildyma-islaidu-islaidu-saltam-vandeniui-ir-islaidu-karstam-vandeniui-kompensaciju-nustatymas-ir-ju-teikimas-77;3439.html

Laidojimo pašalpa

Taip (SPIS***)

PAS3029

https://www.spis.lt/  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/laidojimo-pasalpa-77;7323.html

Mokinių nemokamo maitinimo skyrimas

Taip (SPIS***)

PAS2501

https://www.spis.lt/

Paramos mokinio reikmenims skyrimas

Taip (SPIS***)

PAS2501

https://www.spis.lt/  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/paramos-mokinio-reikmenims-skyrimas-77;10458.html

Socialinės pašalpos skyrimas

Taip (SPIS***)

PAS3046

https://www.spis.lt/  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/socialines-pasalpos-skyrimas-77;7280.html

Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas

Taip (SPIS***)

PAS3046

https://www.spis.lt/  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/prieziuros-pagalbos-islaidu-tikslines-kompensacijos-skyrimas-77;10404.html

Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas

Taip (SPIS***)

PAS3046

https://www.spis.lt/ /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/slaugos-islaidu-tikslines-kompensacijos-skyrimas-77;10405.html

Vienkartinės išmokos gimusiam ar įvaikintam vaikui skyrimas

Taip (SPIS***)

PAS4217

https://www.spis.lt/  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/vienkartine-ismokos-gimusiam-ar-ivaikintam-vaikui-skyrimas-77;7234.html

Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas

Taip (SPIS***)

PAS4217

https://www.spis.lt/  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/vienkartines-ismokos-nesciai-moteriai-skyrimasbr/-77;7227.html

Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas

Ne1

PAS2500

http://www.lietuva.gov.lt/lt/vienkartines-ismokos-isikurti-skyrimasbr/-77;7265.html

Pažymų išdavimas asmenims

Ne1

PAS2091

http://www.lietuva.gov.lt/lt/pazymu-asmenims-isdavimasbr/-77;7316.html

Pareiškimo pateikimo teismui dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu

Ne1

PAS20662

http://www.lietuva.gov.lt/lt/pareiskimo-pateikimas-teismui-del-fizinio-asmens-pripazinimo-neveiksniu-77;9299.html

Dokumentų rengimas tremtinio, politinio kalinio, nukentėjusio nuo okupacijų, Černobylio AE avarijos padarinių likvidavimo asmens teisiniam statusui gauti

Ne1

PAS3008

http://www.lietuva.gov.lt/lt/dokumentu-rengimas-tremtinio-politinio-kalinio-nukentejusio-nuo-okupaciju-asmens-statusui-gauti-77;5878.html

Lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacija

Ne1

PAS32098

http://www.lietuva.gov.lt/lt/lengvojo-automobilio-isigijimo-ir-jo-techninio-pritaikymo-islaidu-kompensacija-77;10384.html

Šalpos (socialinės) pensijos gavėjo (pensininko) pažymėjimo išdavimas ir keitimas

Ne1

PAS32100

http://www.lietuva.gov.lt/lt/salpos-socialines-pensijos-gavejo-pensininko-pazymejimo-isdavimas-ir-keitimas-77;10383.html

Būsto pritaikymas neįgaliojo poreikiams

Ne1

PAS20891

http://www.lietuva.gov.lt/lt/busto-pritaikymas-neigaliojo-poreikiams-77;8733.html

Socialinių paslaugų skyrimas  asmeniui (šeimai)

Ne1

PAS20895

http://www.lietuva.gov.lt/lt/socialiniu-paslaugu-skyrimas-asmeniui-seimai-77;8820.html

Dokumentų rengimas skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją motinoms pagimdžiusioms  (įvaikinusioms), išauginusioms iki 8 metų ir gerai išauklėjusioms 5 ir daugiau vaikų

Ne1

PAS20920

http://www.lietuva.gov.lt/lt/dokumentu-parengimas-skirti-antrojo-laipsnio-valstybine-pensija-motinoms-pagimdziusioms-ivaikinusioms-isauginusioms-iki-8-metu-ir-gerai-isauklejusioms-5-ir-daugiau-vaiku-77;8696.html

Parama maisto produktais labiausiai skurstantiems asmenims suteikimas

Ne1

PAS20894

http://www.lietuva.gov.lt/lt/maisto-produktu-is-intervenciniu-atsargu-tiekimo-labiausiai-nepasiturintiems-asmenims-organizavimo-77;8920.html

Asmenų, norinčių tapti vaiko globėjais/rūpintojais, įtėviais, atrankos bei pasirengimo globoti/rūpintis, įvaikinti  organizavimas

Ne1

PAS3535

http://www.lietuva.gov.lt/lt/asmenu-norinciu-tapti-vaiko-globejais/rupintojais-iteviais-pradinio-ivertinimo-bei-pasirengimo-globoti/rupintis-ivaikinti-organizavimas-77;5990.html

Likusio be tėvų globos (rūpybos) vaiko laikinosios ir nuolatinės globos (rūpybos) bei vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu organizavimas

Ne1

PAS5169

http://www.lietuva.gov.lt/lt/likusio-be-tevu-globos-rupybos-vaiko-laikinosios-ir-nuolatines-globos-rupybos-bei-vaiko-laikinosios-globos-rupybos-tevu-prasymu-organizavimas-77;5998.html

Pastabos:

Visi šiame sąraše išvardytų paslaugų aprašymai skelbiami Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinėje sistemoje – PASIS (www.lietuva.gov.lt)

1Neelektroninių paslaugų aprašymai skelbiami PASIS

*VIISP – Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma (http://www.epaslaugos.lt).
**MEPIS – Metrikacijos paslaugų informacinė sistema (https://mepis.registrucentras.lt).
***SPIS – Socialinių paslaugų informacinė sistema (http://www.spis.lt).

****Infostatyba –  Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema  (https://planuojustatyti.lt/info-portal/ ).

*****TPDRIS - Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinė sistema (http://www.tpdris.lt/web/guest/home ).

******TPDR -  Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registras (http://www.tpdr.lt/ ).

*******ŽPDRIS -   Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinė sistema  (https://www.zpdris.lt/zpdris/ ).

Atgal