Statybos paslaugos

Paslaugos pavadinimas

Elektroninė / neelektroninė paslauga

PASIS kodas

Nuoroda

Prašymo, susijusio su saugaus eismo klausimais, nagrinėjimas

Taip (VIISP*)

PAS3809

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43649/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/prasymo-susijusio-su-saugaus-eismo-klausimais-nagrinejimas-77;10378.html

Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS30688

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43641/23220

Leidime važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais nurodytos transporto priemonės keitimas

Taip (VIISP*)

PAS30688

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43641/23220

Teisės įrengti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose suteikimas

Taip (VIISP*)

PAS3150

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43650/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/teises-irengti-kelio-zenklus-gyvenamuju-vietoviu-gatvese-ir-vietines-reiksmes-keliuose-suteikimas--77;10282.html

Teisės koreguoti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose suteikimas

Taip (VIISP*)

PAS3151

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43650/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/teises-koreguoti-kelio-zenklus-gyvenamuju-vietoviu-gatvese-ir-vietines-reiksmes-keliuose-suteikimas--77;10288.html

Teisės panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose suteikimas

Taip (VIISP*)

PAS3152

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43650/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/teises-panaikinti-kelio-zenklus-gyvenamuju-vietoviu-gatvese-ir-vietines-reiksmes-keliuose-suteikimas-77;10322.html

Teisės įrengti automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklą suteikimas

Taip (VIISP*)

PAS2974

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43660/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/teises-irengti-automobiliu-stovejimo-neigaliesiems-kelio-zenkla-suteikimas--77;10314.html

 Pastabos:

Visi šiame sąraše išvardytų paslaugų aprašymai skelbiami Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinėje sistemoje – PASIS (www.lietuva.gov.lt)

1Neelektroninių paslaugų aprašymai skelbiami PASIS

*VIISP – Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma (http://www.epaslaugos.lt).
**MEPIS – Metrikacijos paslaugų informacinė sistema (https://mepis.registrucentras.lt).
***SPIS – Socialinių paslaugų informacinė sistema (http://www.spis.lt).

****Infostatyba –  Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema  (https://planuojustatyti.lt/info-portal/ ).

*****TPDRIS - Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinė sistema (http://www.tpdris.lt/web/guest/home ).

******TPDR -  Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registras (http://www.tpdr.lt/ ).

*******ŽPDRIS -   Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinė sistema  (https://www.zpdris.lt/zpdris/ ).

Atgal