Švietimo, kultūros, sporto paslaugos

Paslaugos pavadinimas

Elektroninė / neelektroninė paslauga

PASIS kodas

Nuoroda

Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimas

Taip (VIISP*)

PAS2958

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42644/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/minimalios-ar-vidutines-prieziuros-priemones-vaikui-skyrimas--77;10264.html

Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui pratęsimas

Taip (VIISP*)

PAS2959

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42644/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/minimalios-ar-vidutines-prieziuros-priemones-vaikui-pratesimas--77;10273.html

Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui pakeitimas

Taip (VIISP*)

PAS2960

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42644/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/minimalios-ar-vidutines-prieziuros-priemones-vaikui-pakeitimas--77;10270.html

Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui panaikinimas

Taip (VIISP*)

PAS2961

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42644/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/minimalios-ar-vidutines-prieziuros-priemones-vaikui-panaikinimas--77;10268.html

Paraiškų dėl lėšų skyrimo švietimo, kultūros, sporto, sveikatos, jaunimo ar kitiems projektams priėmimas

Taip (VIISP*)

PAS6255

https://www.epaslaugos.lt/portal/business/fundingPropositions?searchId=0f6d9664-7f31-4e95-9351-7978d60bf00f  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/paraisku-del-lesu-skyrimo-svietimo-kulturos-ir-sporto-projektams-priemimas--77;9309.html

Ataskaitų iš vykdančių švietimo, kultūros, sporto, sveikatos, jaunimo ar kitus projektus priėmimas

Taip (VIISP*)

PAS6256

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43644/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/ataskaitu-is-vykdanciu-svietimo-kulturos-ir-sporto-projektus-priemimas--77;9308.html

Vaikų priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigas ir grupes

Ne1

PAS4488

http://www.lietuva.gov.lt/lt/vaiku-priemimas-i-ikimokyklinio-ir-priesmokyklinio-ugdymo-istaigas-77;7211.html

Leidimo organizuoti renginį išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS3105

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43240/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/leidimo-organizuoti-rengini-isdavimas-77;10303.html

Leidimo organizuoti renginį dublikato išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS3106

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43240/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/leidimo-organizuoti-rengini-dublikato-isdavimas-77;10302.html

Leidimo organizuoti renginį galiojimo panaikinimas

Taip (VIISP*)

PAS3107

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43240/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/leidimo-organizuoti-rengini-galiojimo-panaikinimas-77;10313.html

Pastabos:

Visi šiame sąraše išvardytų paslaugų aprašymai skelbiami Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinėje sistemoje – PASIS (www.lietuva.gov.lt)

1Neelektroninių paslaugų aprašymai skelbiami PASIS

*VIISP – Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma (http://www.epaslaugos.lt).
**MEPIS – Metrikacijos paslaugų informacinė sistema (https://mepis.registrucentras.lt).
***SPIS – Socialinių paslaugų informacinė sistema (http://www.spis.lt).

****Infostatyba –  Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema  (https://planuojustatyti.lt/info-portal/ ).

*****TPDRIS - Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinė sistema (http://www.tpdris.lt/web/guest/home ).

******TPDR -  Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registras (http://www.tpdr.lt/ ).

*******ŽPDRIS -   Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinė sistema  (https://www.zpdris.lt/zpdris/ ).

Atgal