Teritorijų planavimo, architektūros, paveldosaugos paslaugos

Paslaugos pavadinimas

Elektroninė / neelektroninė paslauga

PASIS kodas

Nuoroda

Numerio pastatui, pastato kompleksui, butui, patalpai, korpusui ar žemės sklypui, kuriame pagal jo naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimas ir keitimas

Taip (VIISP*)

PAS3062

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43659/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/numerio-pastatui-pastato-kompleksui-butui-patalpai-korpusui-ar-zemes-sklypui-kuriame-pagal-jo-naudojimo-paskirti-buda-ar-teritoriju-planavimo-dokumentus-leidziama-pastatu-statyba-suteikimas-ir-keitimas-77;10275.html

Numerio pastatui, pastato kompleksui, butui, patalpai, korpusui ar žemės sklypui, kuriame pagal jo naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, panaikinimas

Taip (VIISP*)

PAS3061

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43659/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/numerio-pastatui-pastato-kompleksui-butui-patalpai-korpusui-ar-zemes-sklypui-kuriame-pagal-jo-naudojimo-paskirti-buda-ar-teritoriju-planavimo-dokumentus-leidziama-pastatu-statyba-panaikinimas-77;10280.html

Leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS3098

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42526/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/leidimo-irengti-isorine-reklama-savivaldybes-teritorijoje-isdavimas-77;10315.html

Pranešimo dėl pasikeitusį išorinės reklamos savivaldybės teritorijoje grafinį ar spalvinį vaizdą pateikimas

Taip (VIISP*)

PAS3099

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42526/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/pranesimo-apie-pasikeitusi-isorines-reklamos-savivaldybes-teritorijoje-grafini-ir/ar-spalvini-vaizda-pateikimas-77;10279.html

Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas

Taip (Infostatyba****)

PAS3058

https://planuojustatyti.lt/info-portal/  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/statyba-leidzianciu-dokumentu-isdavimas-77;6653.html

Specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimas

Taip (Infostatyba****)

PAS3057

https://planuojustatyti.lt/info-portal/  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/specialiuju-architekturos-reikalavimu-isdavimas-77;6657.html

Sutarčių, reglamentų su valdytojais sudarymas dėl Savivaldybės kultūros paveldo objektų apsaugos

Ne1

PAS1261

http://www.lietuva.gov.lt/lt/sutarciu-reglamentu-su-valdytojais-sudarymas-del-savivaldybes-kulturos-paveldo-objektu-apsaugos-77;6661.html

Tarpininkavimas tarp asmenų ir Kultūros paveldo departamento

Ne1

PAS3066

http://www.lietuva.gov.lt/lt/tarpininkavimas-tarp-asmenu-ir-kulturos-paveldo-departamento-77;6655.html

Kultūros paveldo objekto esamos būklės patikrinimo akto surašymas

Ne1

PAS21186

http://www.lietuva.gov.lt/lt/kulturos-paveldo-objekto-esamos-bukles-patikrinimo-akto-surasymas--77;9291.html

Teritorijų planavimo sąlygų išdavimas

Taip (TPDRIS*****)

PAS3689

http://www.tpdris.lt/web/guest/home;jsessionid=4CE5AD075D89F9A8CEA72FB5FCE4C0DF /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/teritoriju-planavimo-salygu-isdavimas-77;6467.html

Teritorijų planavimo dokumentų derinimas teritorijų planavimo komisijoje

Taip (TPDRIS*****)

PAS5328

http://www.tpdris.lt/web/guest/home;jsessionid=4CE5AD075D89F9A8CEA72FB5FCE4C0DF /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/teritoriju-planavimo-dokumentu-derinimas-teritoriju-planavimo-komisijoje-77;9294.html

Teritorijų planavimo dokumentų registravimas teritorijų planavimo dokumentų registre

Taip (TPDR******)

PAS5331

http://www.tpdr.lt/  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/teritoriju-planavimo-dokumentu-registravimas-teritoriju-planavimo-dokumentu-registre-77;9295.html

Teritorijų planavimo dokumentų rengimo inicijavimo sutarties pasirašymas

Ne1

PAS31168

http://www.lietuva.gov.lt/lt/teritoriju-planavimo-dokumentu-rengimo-inicijavimo-sutarties-pasirasymas-77;9289.html

Topografinių ir inžinerinių planų derinimas

Ne1

PAS3057

http://www.lietuva.gov.lt/lt/topografiniu-ir-inzineriniu-planu-derinimas-77;9316.html

Žemės sklypo (-ų) pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) naudojimo būdo (-ų) pakeitimas

Ne1

PAS31169

http://www.lietuva.gov.lt/lt/zemes-sklypo-u-pagrindines-zemes-naudojimo-paskirties-ir-ar-naudojimo-budo-u-pakeitimas-77;9319.html

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo organizavimas

Taip (ŽPDRIS*******)

PAS6111

https://www.zpdris.lt/zpdris/  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/zemes-sklypu-formavimo-ir-pertvarkymo-projektu-rengimo-organizavimas-77;9290.html

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų tvirtinimas

(ŽPDRIS*******)

PAS31170

https://www.zpdris.lt/zpdris/  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/zemes-sklypu-formavimo-ir-pertvarkymo-projektu-tvirtinimas-77;9313.html

  Pastabos:

Visi šiame sąraše išvardytų paslaugų aprašymai skelbiami Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinėje sistemoje – PASIS (www.lietuva.gov.lt)

1Neelektroninių paslaugų aprašymai skelbiami PASIS

*VIISP – Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma (http://www.epaslaugos.lt).
**MEPIS – Metrikacijos paslaugų informacinė sistema (https://mepis.registrucentras.lt).
***SPIS – Socialinių paslaugų informacinė sistema (http://www.spis.lt).

****Infostatyba –  Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema  (https://planuojustatyti.lt/info-portal/ ).

*****TPDRIS - Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinė sistema (http://www.tpdris.lt/web/guest/home ).

******TPDR -  Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registras (http://www.tpdr.lt/ ).

*******ŽPDRIS -   Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinė sistema  (https://www.zpdris.lt/zpdris/ ).

Atgal