Žemės ūkio ir kaimo plėtros paslaugos

Paslaugos pavadinimas

Elektroninė / neelektroninė paslauga

PASIS kodas

Nuoroda

Melioracijos statinių techninių dokumentų pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams

Taip (VIISP*)

PAS5206

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43654/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/melioracijos-statiniu-techniniu-dokumentu-ir-kitos-informacijos-pateikimas-melioruotos-zemes-savininkams-ir-kitiems-naudotojams-77;6664.html

Techninių sąlygų projektavimui melioruotoje žemėje pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams

Taip (VIISP*)

PAS5207

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43654/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/techniniu-salygu-projektavimui-melioruotoje-zemeje-pateikimas-melioruotos-zemes-savininkams-ir-kitiems-naudotojams-77;10377.html

Techninių sąlygų miško įveisimui melioruotoje žemėje pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams

Taip (VIISP*)

PAS5208

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43654/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/techniniu-salygu-misko-iveisimui-melioruotoje-zemeje-pateikimas-melioruotos-zemes-savininkams-ir-kitiems-naudotojams-77;10376.html

Kartografinės medžiagos pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams

Taip (VIISP*)

PAS5209

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43654/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/kartografines-medziagos-pateikimas-melioruotos-zemes-savininkams-ir-kitiems-naudotojams-77;10335.html

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų įregistravimas (mokama)

Taip (VIISP*)

PAS3142

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/44020/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/traktoriaus-savaeiges-ar-zemes-ukio-masinos-bei-ju-priekabu-iregistravimas-77;10301.html

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų registracijos duomenų keitimas (mokama)

Taip (VIISP*)

PAS3147

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/44020/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/traktoriaus-savaeiges-ar-zemes-ukio-masinos-bei-ju-priekabu-registracijos-duomenu-keitimas-77;10298.html

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų išregistravimas

Taip (VIISP*)

PAS3143

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/44020/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/traktoriaus-savaeiges-ar-zemes-ukio-masinos-bei-ju-priekabu-isregistravimas--77;10295.html

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų registracijos liudijimo dublikato išdavimas (mokama)

Taip (VIISP*)

PAS3144

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/44020/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/traktoriaus-savaeiges-ar-zemes-ukio-masinos-bei-ju-priekabu-registracijos-liudijimo-dublikato-isdavimas--77;10312.html

Pranešimas apie traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų pardavimą

Taip (VIISP*)

PAS3148

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/44020/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/pranesimas-apie-traktoriaus-savaeiges-ar-zemes-ukio-masinos-bei-ju-priekabu-pardavima--77;10317.html

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninės apžiūros atlikimas ir techninės apžiūros talono išdavimas (mokama)

Taip (VIISP*)

PAS3146

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/44020/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/traktoriaus-savaeiges-ar-zemes-ukio-masinos-bei-ju-priekabu-technines-apziuros-atlikimas-ir-technines-apziuros-talono-isdavimas-77;10294.html

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninės apžiūros talono dublikato išdavimas (mokama)

Taip (VIISP*)

PAS3145

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/44020/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/traktoriaus-savaeiges-ar-zemes-ukio-masinos-bei-ju-priekabu-technines-apziuros-talono-dublikato-isdavimas-77;10325.html

Žemės ūkio valdos įregistravimas

Taip (VIISP*)

PAS2545

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43648/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/zemes-ukio-valdos-iregistravimas-77;10329.html

Žemės ūkio valdos duomenų atnaujinimas

Taip (VIISP*)

PAS2546

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43648/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/zemes-ukio-valdos-duomenu-atnaujinimas--77;10367.html

Žemės ūkio valdos išregistravimas

Taip (VIISP*)

PAS2547

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43648/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/zemes-ukio-valdos-isregistravimas--77;10308.html

Žemės ūkio valdos duomenų keitimas mirus valdos valdytojui

Taip (VIISP*)

PAS2548

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43648/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/zemes-ukio-valdos-duomenu-keitimas-mirus-valdos-valdytojui-77;10304.html

Partnerio išregistravimas iš žemės ūkio valdos

Taip (VIISP*)

PAS2549

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43648/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/partnerio-isregistravimas-is-zemes-ukio-valdos-77;10286.html

Ūkininko ūkio įregistravimas

Taip (VIISP*)

PAS3338

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43646/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/ukininko-ukio-iregistravimas-77;10323.html

Ūkininko ūkio duomenų pasikeitimo įregistravimas

Taip (VIISP*)

PAS3339

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43646/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/ukininko-ukio-duomenu-pasikeitimo-iregistravimas--77;10360.html

Ūkininko ūkio paveldėjimas

Taip (VIISP*)

PAS3340

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43646/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/ukininko-ukio-paveldejimas-77;10375.html

Ūkininko ūkio pažymėjimo dublikato išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS3341

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43646/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/ukininko-ukio-pazymejimo-dublikato-isdavimas-77;10358.html

Ūkininko ūkio perkėlimas į kitą savivaldybę

Taip (VIISP*)

PAS3342

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43646/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/ukininko-ukio-perkelimas-i-kita-savivaldybe-77;10369.html

Partnerio išregistravimas iš ūkininko ūkio

Taip (VIISP*)

PAS3343

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43646/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/partnerio-isregistravimas-is-ukininko-ukio-77;10363.html

Ūkininko ūkio išregistravimas

Taip (VIISP*)

PAS3344

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43646/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/ukininko-ukio-isregistravimas-77;10379.html

Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams nustatymas

Taip (VIISP*)

PAS2551

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43640/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/medziojamuju-gyvunu-padarytos-zalos-zemes-ukio-paseliams-miskui-gyvunams-gyvuliams-hidrotechnikos-ar-melioracijos-irenginiams-nustatymas-77;10366.html

Dalies banko palūkanų kompensavimas už ūkininkams suteiktus kreditus trumpalaikiam turtui,  ilgalaikiams kreditams ir žemės ūkio paskirties žemei įsigyti

Ne1

PAS4742

http://www.lietuva.gov.lt/lt/dalies-banko-palukanu-kompensavimas-uz-ukininkams-suteiktus-kreditus-trumpalaikiam-turtui-ilgalaikiams-kreditams-ir-zemes-ukio-paskirties-zemei-isigyti-77;6667.html

Paramos teikimas bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą

Ne1

PAS2557

http://www.lietuva.gov.lt/lt/paramos-teikimas-biciu-laikytojams-uz-papildoma-biciu-maitinima-77;6671.html

Paramos pagal 2014-2020 metų programos priemones administravimas ir konsultavimas, tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimas ir konsultavimas

Ne1

PAS3158

http://www.lietuva.gov.lt/lt/paramos-pagal-2014-2020-metu-programos-priemones-administravimas-ir-konsultavimas-tiesioginiu-ismoku-uz-zemes-ukio-naudmenu-ir-paseliu-plotus-administravimas-ir-konsultavimas-77;7118.html

Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokų kompensavimas

Ne

PAS32595

http://www.lietuva.gov.lt/lt/paseliu-gyvunu-ir-augalu-draudimo-imoku-kompensavimas-77;11136.html

Paraiškų ir prašymų pateikimas pagal Akmenės rajono savivaldybės kaimo bendruomenių ir visuomeninių organizacijų rėmimo programą

Ne

PAS32596

http://www.lietuva.gov.lt/lt/paraisku-pateikimas-pagal-akmenes-rajono-savivaldybes-kaimo-bendruomeniu-ir-visuomeniniu-organizaciju-remimo-programa-77;11378.html

Ūkinių gyvūnų registravimas

Ne

PAS32131

http://www.lietuva.gov.lt/lt/ukiniu-gyvunu-registravimas-77;10468.html

Dėl paramos pagal veiklą ,,Asbestinių stogų dangos keitimas“ konsultavimas

Ne

PAS32636

http://www.lietuva.gov.lt/lt/del-paramos-pagal-veikla-asbestiniu-stogu-dangos-keitimas-kompensavimas-77;11445.html

 Pastabos:

Visi šiame sąraše išvardytų paslaugų aprašymai skelbiami Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinėje sistemoje – PASIS (www.lietuva.gov.lt)

1Neelektroninių paslaugų aprašymai skelbiami PASIS

*VIISP – Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma (http://www.epaslaugos.lt).
**MEPIS – Metrikacijos paslaugų informacinė sistema (https://mepis.registrucentras.lt).
***SPIS – Socialinių paslaugų informacinė sistema (http://www.spis.lt).

****Infostatyba –  Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema  (https://planuojustatyti.lt/info-portal/ ).

*****TPDRIS - Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinė sistema (http://www.tpdris.lt/web/guest/home ).

******TPDR -  Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registras (http://www.tpdr.lt/ ).

*******ŽPDRIS -   Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinė sistema  (https://www.zpdris.lt/zpdris/ ).

Atgal