Teritorijų planavimo, architektūros ir paveldosaugos skyrius

Vita Martinaitienė
Vedėjas
Laikinai nedirba
Antanas Gabalis
Vyriausiasis specialistas paveldosaugai
Tel. (8 425) 59 765, Mob. 8 686 32 924, Vidinis tel. 235
301 kab.
Laikinai einantis vedėjo pareigas
Rastida Skabeikienė
Vyriausiasis specialistas
Tel. (8 425) 59 766, Vidinis tel. 225
301 kab.
Erika Šypalienė
Teritorijų planavimo vyriausiasis specialistas
Laikinai nedirba
Salomėja Bučinskienė
Teritorijų planavimo specialistas
Tel. (8 425) 59 763, Vidinis tel. 237
302 kab.
.
Vyriausiasis architektas (vyriausiasis specialistas)
Atgal