Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse

Akmenės rajono savivaldybės administracija įgyvendina Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

  Teisės aktai  Formos pildymui
 Tvarkos aprašas 2019-06-13 Nr. A-336  
 Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis    

Įsakymas dėl lėšų paskirstymo

2019-06-14,  Nr. A-344  

Įsakymas dėl lėšų skyrimo

   

Dokumentai  finansavimui gauti:

   

Paraiška

  Paraiškos forma

Paraiškos priedas

  Bendra projekto įgyvendinimo sąmata

 

Sutartis

  Sutarties forma

Išlaidų sąmata

 

Išlaidų sąmatos forma

Ataskaitos formos:

   
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo, ketvirtinė ataskaita   Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo, ketvirtinės ataskaitos forma 
Buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, ketvirčio suvestinė    Buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, ketvirčio suvestinės forma
Priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo ataskaita    Priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo ataskaitos forma
Kiti dokumentai  

 Paraiškos vertinimo anketos forma (Aprašo 2 priedas)

Konfidencialumo pasižadėjimo forma (Aprašo 4 priedas)

Deklaracijos forma (Aprašo 5 priedas)

Nešališkumo deklaracijos forma (Aprašo 6 priedas)

Konfidencialumo pasižadėjimo forma (Aprašo 7 priedas)

Akmenės rajono išplėstinių seniūnaičių sueigų priimti sprendimai dėl finansuojamų projektų

Seniūnija

Išplėstinių seniūnaičių sueigų sprendimai dėl finansuojamų projektų patvirtinimo

Akmenės

 

Kruopių

 

Naujosios Akmenės kaimiškoji

 

Naujosios Akmenės miesto

 

Papilės

 

Ventos

 
Atgal