Kūno kultūros ir sporto veiklos plėtojimas

Kvietimas teikti paraiškas

 Įsakymas 2019-01-02, Nr. A-2  

Dokumentai

 

Teisės aktai

Formos parsisiuntimui

Tvarkos aprašas

 Tarybos sprendimas 2018-01-25, Nr. T-3

 Paraiškos forma

Projektų įgyvendinimo ir finansavimo nuostatai

 Įsakymas 2018-01-26,Nr. A-37(E)

 

Vertinimo komisija

Įsakymas 2019-02-06, Nr. A-71

 

Vertinimo komisijos posėdžiai

Komisijos posėdžio protokolas 2019-02-22, Nr. KPP-20

 

Lėšų paskirstymas

Įsakymas 2019-03-08, A-120

 

Nefinansuojamos paraiškos

   

Pateikiami dokumentai, gavus finansavimą:

 

1. Sutartis

   

2. Sąmata

   
     
     
     

Ataskaitos formos:

   

Suvestinė veiklos ataskaita

   
     
     
     
Atgal