Neįgaliųjų  kūno kultūra ir sportas

Kvietimas teikti paraiškas

 Įsakymas 2018-10-04, Nr. A-487  Kvietimas

Dokumentai

 

Teisės aktai

Formos parsisiuntimui

Projektų įgyvendinimo ir finansavimo nuostatai

 Projektų įgyvendinimo ir finansavimo nuostatai

 Paraiškos forma

Vertinimo komisija

Įsakymas

 

Vertinimo komisijos posėdžiai

Komisijos posėdžio protokolas

 

Lėšų paskirstymas

Įsakymas

 

Nefinansuojamos paraiškos

                       -

 

Pateikiami dokumentai, gavus finansavimą:

 

1. Sutartis

 Sutarties forma

 

2. Sąmata

 Sąmatos forma

 

Ataskaitos formos:

   

Suvestinė veiklos ataskaita

 Suvestinė veiklos ataskaita

 
Atgal