Projektas "Kompleksinės paslaugos šeimai"

SPRĘSKIME SUNKUMUS KARTU!

Nuo 2017m. rugsėjo 1 d. Akmenės rajono savivaldybės administracija kartu su projekto partneriais pradėjo vykdyti iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Aukštos kokybės kompleksinės paslaugos – tai kelias į pozityvią šeimos raidą ir saugumą“.

Projekto tikslas. Sudaryti sąlygas Akmenės rajono šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas nemokamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, skatinant šeimą įveikti įvairias iškilusias krizes (skyrybos, problemos vaikų auklėjime, netektis, šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas, smurtas šeimoje, konfliktai ir kt.).

Projekto partneriai, teikiantys paslaugas.  Akmenės rajono paramos šeimai centras ir VšĮ Ventos Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos vaikų dienos centras. Bendruomeninių šeimos namų funkciją atlieka projekto partneris Savivaldybės biudžetinė įstaiga – Akmenės rajono paramos šeimai centras.

Projekto tikslinė grupė. Akmenės rajono savivaldybėje gyvenančios šeimos. Kompleksiškai teikiamos paslaugos sudaro galimybę Savivaldybėje gyvenančioms šeimoms gauti reikalingą pagalbą, arba informaciją, kur kreiptis, ištikus įvairaus pobūdžio problemoms.

Daugiau informacijos:

Apie projektą, vykdomas veiklas, registraciją suteiks

Veiklų koordinatorė, tel.: (8 4) 25591 84, mob.: +37060798892, I-V 9:00-13:00, 
https://www.facebook.com/groups/1926129534341573/

Atgal