Vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymas

Vaiko laikinoji globa (rūpyba) – laikinai be tėvų globos likusio vaiko priežiūra, auklėjimas, jo teisių ir teisėtų interesų atstovavimas bei gynimas šeimoje, šeimynoje, globos centre ar vaikų globos (rūpybos) institucijoje.

Vaiko(-ų) tėvai laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos laikotarpiu, palikdami savo vaiką        (-us) prižiūrėti pasirinktam asmeniui ne ilgesniam nei 18 mėnesių terminui nuo jų išvykimo, prieš 30 kalendorinių dienų iki išvykimo turi kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją.

Tėvai kreipdamiesi dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu turi pateikti:

Asmuo, sutinkantis būti vaiko laikinuoju globėju (rūpintoju) turi pateikti:

  • Prašymą (Pateiktą, Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 56 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. A1-368 redakcijos, 1 Priede)
  • Išrašą iš vaiko(-ų) gimimo įrašo;
  • Tėvų arba turimo vienintelio iš tėvų asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;
  • Vaiko(-ų) tėvo ar motinos rašytinį sutikimą, kad vaikui(-ams) būtų nustatyta laikinoji globa (rūpyba) tėvų prašymu (jei vaiko tėvai gyvena skyriumi);
  • Mirties įrašą (jei vaikas(-ai) našlaitis).
  • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • Sveikatos ministro nustatytos formos (Nr. 046/a) medicininį pažymėjimą;
  • Gyvenamosios vietos savivaldybės (seniūnijos) buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą;
  • Kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus, kad siūlomas asmuo būtų paskirtas globėju (rūpintoju).

Vaiko tėvai privalo ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo grįžimo į Lietuvos Respubliką raštu apie tai informuoti savivaldybės administraciją.

Daugiau informacijos rasite:

Detalesnę informaciją galite gauti Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, adresu: L. Petravičiaus a.2, Naujoji Akmenė, I a.:

 Vardas, pavardė

Pareigos

Kabinetas

Telefonas

Elektroninis paštas

Santa Gintauskienė

Paslaugų  poskyrio vyresnioji specialistė

108

(8 425) 59 737

santa.gintauskiene@akmene.lt

 

Atgal