Informacija apie laisvas socialinės globos vietas, eilės, socialinėms paslaugoms gauti

Ilgalaikei socialinei globai, trumpalaikei socialinei globai, pagalbos namuose paslaugoms gauti:

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Planinis vietų skaičius

Laisvos vietos (be išrašytų siuntimų)

Laisvos vietos (be išrašytų siuntimų)

Laukiančiųjų eilėje skaičius

     

Sunki negalia

Be sunkios negalios

Sunki negalia

Be sunkios negalios

1.

Ilgalaikė socialinė globa

120

 

1 (mot.)

 

2 (vyr.)

1 (mot.)

 

2 (vyr.)

 

2.

Trumpalaikė socialinė globa (iki 6 mėn.)

   

3.

Pagalba namuose

-

-

5

Informacija atnaujinama kiekvieno mėnesio pirmą savaitę.

Informaciją apie Akmenės rajono socialinių paslaugų namų kainas, gyvenimo sąlygas ir kt. teikia:

Akmenės rajono socialinių paslaugų namai, http://www.akmenespn.lt/ ,telefono Nr. (8 425) 56125

 Vardas, pavardė

Pareigos

Kabinetas

Telefonas

Elektroninis paštas

Sandra Stalerūnienė

Paslaugų  poskyrio socialinė darbuotoja konsultantė

109

(8 425) 59 740

sandra.staleruniene@akmene.lt

Atgal