Ventos seniūnija

 
AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VENTOS SENIŪNIJA 

Seniūnė Genovaitė Mačiuvienė 

Tel. (8 425) 39233
Bausko g. 11, LT-85320 Venta
El. paštas ventos.seniunija@akmene.lt
 
 
 
  •  Akmenės rajono savivaldybės administracijos Ventos seniūnijos veiklos nuostatai, 2008-05-12, A-344

 

Seniūnija vykdo Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu deleguota kompetenciją vykdyti rajono savivaldybės deleguotas funkcijas, administruoja asignavimus, skirtus seniūnijai, registruoja mirtis, alieka numatyta tvarka notarinius veiksmus, vykdo rajono tarybos pavestus sprendimus, mero potvarkius, administacijos direktoriaus įsakymus, ruošia jų projektus, teikia merui, savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl seniūnijos veiklos tobulinimo, vietinės reikšmės kelių, gatvių, šaligatvių, miesto teritorijos tvarkymo, socialinės paramos teikimo.
Organizuoja viešuosius darbus. Kartu su kultūros namais rengia šventinius ir kultūrinius renginius.
Seniūnija pagal kompetenciją leidžia įsakymus, priiminėja gyventojus, tvarko kapines, rūpinasi naujų kapinių įrengimu ir jų priežiūra.
Seniūnija atsakinga už civilinę saugą seniūnijoje.
 

Gyventojų skaičius Ventos seniūnijoje pagal vietoves

(Pagal VĮ REGISTRO CENTRO Gyventojų registro duomenis)

Vietovės pavadinimas

Gyventojų, deklaravusių gyvenamąją vietą, skaičius

2014-01-01

2015-01-01

2016-01-01

2017-01-01

2018-01-01

2019-01-01

Iš viso:

3551

3506

3458

3437

3332

3310

Venta

2632

2629

2600

2582

2499

2496

Avižlių k.

10

9

8

9

8

8

Paeglesių k.

253

244

236

232

220

208

Pašilės k.

0

0

0

1

0

0

Purvių k.

48

47

51

64

64

67

Ventos k.

296

279

274

262

262

263

Žerkščių k.

312

298

289

287

279

268

Atgal