Pirminė teisinė pagalba

Valstybės garantuojama ir iš valstybės biudžeto finansuojama pirminė teisinė pagalba asmenims, gyvenantiems Akmenės rajone

Pirminė valstybės garantuojama teisinė pagalba – įstatymo nustatyta tvarka teikiama teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir valstybės ir savivaldybių institucijoms skirtų dokumentų, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas. Pirminė teisinė pagalba taip pat apima patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka, veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimą, bet neapima mokesčių administratoriui teikiamų deklaracijų pildymo.

Pirminę teisinę pagalbą turi teisę gauti visi Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, taip pat kiti Lietuvos Respublikoje bei kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėtai gyvenantys fiziniai asmenys, kiti Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ir tiesiogiai taikomuose Europos Sąjungos teisės aktuose nurodyti asmenys.

Pirminė teisinė pagalba neteikiama, jeigu:

 • Pareiškėjo reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti;
 • Pareiškėjui tuo pačiu klausimu buvo suteikta pirminė teisinė pagalba arba yra akivaizdu, kad jis advokato konsultaciją gali gauti nesinaudodamas šio įstatymo nustatyta valstybės garantuojama teisine pagalba;
 • Pareiškėjas kreipiasi ne dėl savo teisių ir teisėtų interesų, išskyrus atstovavimo pagal įstatymą atvejus;
 • Pareiškėjas piktnaudžiauja valstybės garantuojama teisine pagalba, savo materialiosiomis ar procesinėmis teisėmis.

Pirminės teisinės pagalbos teikimo tvarka:

 • Asmenys, deklaravusieji savo gyvenamąją vietą Akmenės rajone arba, jei asmuo neturi deklaruotos gyvenamosios vietos, tačiau gyvena Akmenės rajone, turi teisę į pirminės teisinės pagalbos suteikimą.
 • Pirminės teisinės pagalbos trukmė yra ne ilgesnė kaip viena valanda.
 • Asmuo dėl pirminės teisinės pagalbos tuo pačiu klausimu gali kreiptis tik vieną kartą.

Pirminę teisinę pagalbą teikia:

Akmenės rajono savivaldybės administracija, L. Petravičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė

Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas Saulius Kvederis, 205 kab., tel. (8 425) 59 732, el. p. saulius.kvederis@akmene.lt 

Pirminės teisinės pagalbos teikimo ir priėmimo laikas:

 • pirmadieniais 8.00 – 17.00 val.
 • antradieniais 8.00 – 12.00 val.
 • trečiadieniais 8.00 – 17.00 val.
 • ketvirtadieniais 13.00 – 17.00 val.
 • penktadienis (neteikiama)

Asmeniui, besikreipiančiam dėl pirminės teisinės pagalbos reikalingi šie dokumentai:

 • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas: Lietuvos Respublikos piliečio pasas arba ES valstybės narės piliečio pasas arba šių asmenų asmens tapatybės kortelė; kitos užsienio valstybės piliečio pasas ir leidimas nuolat ar laikinai gyventi Lietuvoje (arba kitoje ES valstybėje).
 • Asmens gyvenamąją vietą įrodantis dokumentas: spaudas pase arba pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą. Jeigu asmuo neturi deklaruotos gyvenamosios vietos, pateikia kitus dokumentus, patvirtinančius gyvenamąją vietą Akmenės rajone.

Jeigu, teikiant pirminę teisinę pagalbą, paaiškėja, kad pareiškėjui reikės antrinės teisinės pagalbos, pirminę teisinę pagalbą teikiantis asmuo pareiškėjui padeda surašyti ar surašo prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą. Pirminę teisinę pagalbą teikiantis asmuo šių veiksmų imasi tik po to, kai nebuvo rasta galimybė pareiškėjui ginčą išspręsti taikiai.

Daugiau informacijos apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą galima rasti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos interneto puslapyje https://vgtpt.lrv.lt/

Atgal