Šilumos tiekimas

  • Atmintinė šilumos energijos vartotojams SPAUSKITE ČIA
  • Norite sužinoti daugiau apie šilumą? SPAUSKITE ČIA
  • Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pranešimas gyventojams SPAUSKITE ČIA
  • Informacija apie Akmenės rajono šilumos tiekimą.

Informacija apie Akmenės rajono šilumos tiekimą

Kur kreiptis jei kilo klausimų?

  • Šilumą ar/ir karštą vandenį tiekiančią įmonę:
  • Šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo veiklą vykdančią įmonę

Parama individualių namų savininkams katilų keitimo išlaidoms ir saulės elektrinių įrengimo išlaidoms kompensuoti:

1. Katilų keitimo išlaidų įkainio nustatymas ir taikymas:

1.1. Informacija apie paramos, keičiant biokuro katilus, nuostatos;

1.2. Katilų keitimo išlaidų fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo santrauka;

2. Mažos iki 10 kW galios saulės elektrinių įrengimo procedūros ir išlaidų kompensavimas:

2.1. DUK apie saulės elektrinių įrengimą;

2.2. Informacija apie paramą saulės elektrinių įrengimui;

2.3. Žingsniai, įsirengiant iki 5 kW galios saulės elektrinę individualiame name;

2.4Žingsniai, įsirengiant didesnę nei 5 kW galios saulės elektrinę individualiame name;

Ginčus neteismine tvarka nagrinėja:

  • Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos – dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir apmokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, dėl šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo veiklos ar neveikimo
  • Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija – dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, dėl teisės joms pasinaudoti tinklais ir sistemomis nesuteikimo, dėl prisijungimo, energijos tiekimo srautų balansavimo, kainų ir tarifų taikymo
  • Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba – dėl šilumos energijos pirkimo-pardavimo ar paslaugų teikimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo ir kitose nenumatytose valstybinės vartotojų teisių apsaugos srityje
  • Savivaldybės vykdomoji institucija – dėl šilumos ir karšto vandens tiekimo organizavimo, dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifų nustatymo, dėl administracinę priežiūrą atliekančių pareigūnų įgaliojimų bei šios priežiūros atlikimo tvarkos. Vartotojas taip pat turi teisę kreiptis į vietos savivaldos instituciją

Vartotojų ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka

Atgal