Būsto pritaikymas žmonėms su negalia

Būsto pritaikymas – būsto ir gyvenamosios aplinkos pertvarkymas, panaudojant specialius elementus, keičiant neįgaliesiems nepritaikytas erdves, ir paprastasis remontas, atliekant tiesiogiai su būsto pritaikymu susijusius statybos darbus.

Kartu su laisvos formos prašymu pritaikyti būstą pareiškėjas pateikia šiuos dokumentus ar jų kopijas:

  • neįgaliojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jei Prašymą pateikia pats neįgalusis) arba šio dokumento kopiją (pateikiama tuo atveju, jei dokumentus teikia neįgaliojo atstovas pagal įstatymą arba gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas);
  • išrašą iš asmens medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas /siuntimas“) ar jo kopiją, jei neįgaliajam yra paskirtos dializės procedūros;
  • laisvos formos rašytinį būsto savininko sutikimą leisti pritaikyti būstą, jei prašoma pritaikyti būstą neįgaliajam, kuris nėra būsto savininkas, arba daugumos daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sutikimą, jei neįgaliojo specialiesiems poreikiams prašoma pritaikyti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus. Jeigu butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime priimamas sprendimas daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų neįgaliojo specialiesiems poreikiams nepritaikyti, pareiškėjas pateikia šį sprendimą arba patvirtintą jo kopiją;
  • kitą pareiškėjui svarbią informaciją.

Einamaisiais metais pritaikyti būstą neįgaliesiems prašymai priimami iki kovo 15 d. Savivaldybės administracijos Interesantų priimamajame „vieno langelio“ patalpose adresu: I aukšto fojė, L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė.

Būsto pritaikymas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. A1-103  patvirtintu Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašu ,

Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. PAV-59 patvirtintu Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašu.

Informacija apie būsto pritaikymą neįgaliesiems teikiama Socialinės paramos skyriuje:

 

Pareigos

Kabinetas

Telefonas

Elektroninis paštas

Vida Vaičiūnienė

Paslaugų  poskyrio vedėja            

103

(8 425) 59 734

vida.vaiciuniene@akmene.lt

Sandra Stalerūnienė

Paslaugų  poskyrio socialinė darbuotoja konsultantė

109

(8 425) 59 740

sandra.staleruniene@akmene.lt

Atgal