Išmoka vaikui

2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo Išmokų vaikams įstatymo pakeitimai, kuriais siekiama mažinti vaikų skurdą ir socialinę atskirtį, didinama finansinė parama vaikus auginančioms šeimoms. 

     Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) svetainėje www.spis.lt.  galima užsisakyti šias socialinės paramos paslaugas:

  • vienkartinė išmoka vaikui;
  • išmoka vaikui;
  • išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui;
  • išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui;
  • išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai;
  • vienkartinė išmoka nėščiai moteriai;
  • globos (rūpybos) išmoka;
  • globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas.

Vienkartinė išmoka gimus vaikui

418 Eur

Vienkartinė

Mokama visiems vaikams

Išmoka gimus daugiau nei vienam vaikui:

     

2 vaikai

152 Eur

Kas mėnesį

Mokama vienam iš tėvų iki

3 vaikai

304 Eur

 

vaikams sukaks 2 m.

plius už kiekvieną paskesnį vaiką

152 Eur

   

Vaiko pinigai

50 Eur

Kas mėnesį

Mokama visiems vaikams iki 18 m.

Vaiko pinigai neįgaliam vaikui

69,92 Eur

 

arba iki 21 m., jei mokosi pagal bendrojo

     

ugdymo programą. Išmoka neįgaliam

     

vaikui mokama iki 18 m.

Papildoma išmoka prie vaiko pinigų

20 Eur

Kas mėnesį

Mokama vaikams iš gausių  ar nepasiturinčių

     

šeimų.

Išmoka karo prievolininko vaikui

57 Eur

Kas mėnesį

Mokama privalomosios pradinės karo

     

tarnybos laikotarpiu.

Išmoka besimokančio, studijuojančio

228 Eur

Kas mėnesį

Mokama vaikui sukaks 1 m., jeigu:

asmens vaiko priežiūrai

   

* tėvai neturi teisės į vaiko priežiūros išmoką

     

 iš "Sodros"

     

* tėvai mokosi ar mokėsi pagal

     

formaliojo profesinio mokymo programą

     

ar aukštojoje mokykloje pagal nuolatinę

     

studijų formą ir nėra sulaukę 26 m.

     

*tėvai studijuoja ar studijavo doktorantūroje

     

ar rezidentūroje ir nėra sulaukę 30 m.

Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai

76 Eur

Vienkartinė

Moteriai, kuri neturi teisės į motinystės

     

 išmoką iš "Sodros", kai iki numatytos

     

 gimdymo datos lieka 70 kalendorinių dienų.

Globos (rūpybos) išmoka

152 Eur

Kas mėnesį

Mokama vaikui, kuriam globa nustatyta

     

šeimoje, šeimynoje, pas budintį globotoją

     

ar vaikų globos institucijoje.

Globos (rūpybos) išmokos tikslinis

152 Eur

Kas mėnesį

Globos laikotarpiu mokama vaiką globojančiai šeimai, šeimynai, budinčiam

priedas

   

globotojui.

Vienkartinė išmoka įsikurti

2850 Eur

Vienkartinė

Skiriama vaikui, kai pasibaigia jo globa dėl

     

 pilnametystės, emancipacijos, santuokos.

     

Nemokama grynais pinigais.

Išmoka įvaikinus vaiką

304 Eur

Kas mėnesį

Mokama vienam iš įtėvių 24 mėn., nepaisant

     

vaiko amžiaus, išskyrus jei įtėviai gauna vaiko priežiūros išmoką iš „Sodros“.

       

Daugiau informacijos rasite:

Detalesnę informaciją galite gauti Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, adresu: L. Petravičiaus a.2, Naujoji Akmenė, I a.:

Vardas, pavardė

Pareigos

Kabinetas

Telefonas

Elektroninis paštas

Vilija Žutautienė

Piniginės paramos poskyrio vyresnioji specialistė

106

(8 425) 59 733 

vilija.zutautiene@akmene.lt

Jūratė Mačienė

Piniginės paramos poskyrio socialinių išmokų specialistė

107

(8 425) 59 742 jurate.mačiene@akmene.lt
Jurgita Borusienė

Piniginės paramos poskyrio socialinių išmokų specialistė

114

(8 425) 59 739 jurgita.borusiene@akmene.lt

Genovaitė Pocienė

Piniginės paramos poskyrio socialinių išmokų specialistė 

Akmenės seniūnija

(8 425) 39 225

genovaite.pociene@akmene.lt

Donata Bronušienė

Piniginės paramos poskyrio socialinių išmokų specialistė

 Ventos seniūnija

(8 425) 39 225

donata.bronusiene@akmene.lt

Jūratė Šiurkuvienė

Piniginės paramos poskyrio socialinių išmokų specialistė

Papilės seniūnija

(8 425) 59 784

jurate.siurkuviene@akmene.lt

Eugenija Norkuvienė

Piniginės paramos poskyrio socialinių išmokų specialistė

Kruopių seniūnija

(8 425) 43 736

eugenija.norkuviene@akmene.lt

 

Atgal