Informacija apie maudyklas

INFORMACIJA APIE MAUDYKLŲ VANDENS IR SMĖLIO KOKYBĖS STEBĖSENOS VYKDYMĄ 2019 METAIS

  1.  Lentelė. Atliekami laboratoriniai tyrimai pagal HN 92:2018  „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“:

Eil. Nr.

Mikrobiologiniai parametrai

1.1.

Žarninių lazdelių (Esscherichia coli) kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas

1.2.

Žarninių enterokokų (Intestinal Enterococci) kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas

1.3.

 Paplūdimio smėlio parazitologiniai tyrimai

 2.  Lentelė. Vandens mėginių surinkimo grafikas

Eil.
Nr.

Maudyklos, kurių vanduo bus tiriamas

Mėginio paėmimo data
(nuo 2019 m. gegužės 15 d. iki 2019 m. rugsėjo 15 d.)

   

gegužė

birželis

liepa

rugpjūtis

rugsėjis

1.

Sablauskių tvenkinys (ties Menčių kaimu)

20

3

17

1

15

5

19

3

2.

Pragalvio tvenkinys

20

3

17

1

15

5

19

3

3.

Ventos upė (ties Ventos miestu)

20

3

17

1

15

5

19

3

4.

Papilės maudykla (ties Papilės miesteliu)

20

 

17

 

15

 

19

 

5.

Akmenės tvenkinys

20

 

17

 

15

 

19

 

6.

Vadaksties upės ties Klykolių kaimu

20

 

17

 

15

 

19

 

7.

Kivylių tvenkinys

20

 

17

 

15

 

19

 

8.

Kruopių parko tvenkinys

20

 

17

 

15

 

19

 

9.

Virvytės upė ties Kairiškiais

20

 

17

 

15

 

19

 

10.

Pakalniškių tvenkinys (karjeras)

20

 

17

 

15

 

19

 

11.

Vandens telkinys Naujojoje Akmenėje tarp Respublikos ir Ramučių g.

20

 

17

 

15

 

19

 

12.

Ramučių tvenkinys

20

 

17

 

5

 

19

 

 3. Lentelė. Smėlio mėginių surinkimo grafikas

Eil. Nr.

Maudyklos, kurių smėlis bus tiriamas

Mėginio paėmimo data 
(nuo 2019 m. gegužės 15 d. Iki 2019 m. rugsėjo 15 d.)

   

gegužė

birželis

liepa

rugpjūtis

1.

Sablauskių tvenkinys (ties Menčių kaimu) (2 vietos)

20

17

15

19

2.

Pragalvio tvenkinys (2 vietos)

20

17

15

19

3.

Ventos upė (ties Ventos miestu) (2 vietos)

20

17

15

19

4.

Vadaksties upės ties Klykolių kaimu (2 vietos)

20

17

15

19

5.

Vandens telkinys Naujojoje Akmenėje tarp Respublikos ir Ramučių g. (4 vietos)

20

17

15

19

6.

Ramučių tvenkinys (2 vietos)

20

17

15

19

4 lentelė. Už maudymosi vietų ir aplinkos priežiūrą atsakingos seniūnijos:

Atstovaujama organizacija

Vardas pavardė

Pareigos

Adresas

Tel.

El. p.

Papilės seniūnija

Antanas Vaičius

Seniūnas

Basanavičiaus g. 23, Papilė,

8 687 83942

antanas.vaicius@akmene.lt

Ventos seniūnija

Genovaitė Mačiuvienė

Seniūnė

Bausko g. 11, Venta

8 670 37678

genovaite.maciuviene@akmene.lt

Kruopių seniūnija

Rasa Statkuvienė

Seniūnė

Vytauto Didžiojo g. 4, Kruopiai

8 687 33792

rasa.stakuviene@akmene.lt

Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija

Rimvydas Žilaitis

Seniūnas

L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė

8 646 46517

rimvydas.zilaitis@akmene.lt

Naujosios Akmenės seniūnija

Rimvydas Juozapavičius

Seniūnas

L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė

8 687 33791

rimvydas.juozapavicius@akmene.lt

Akmenės seniūnija

L. e. p. Genovaitė Mačiuvienė

Ventos miesto seniūnė

Sodo g. 5, Akmenė

8 687 83941

genovaite.maciuviene@akmene.lt

 5 lentelė. Už maudyklų vandens kokybės tyrimų, stebėsenos ir informacijos pateikimo organizavimą atsakingi:

Atstovaujama organizacija

Vardas, pavardė

Pareigos

Adresas

Tel.

El. p.

Akmenės rajono savivaldybės administracija (maudyklų vandens kokybės  ir paplūdimių smėlio tyrimų organizavimas)

Dalia Sketrė

Savivaldybės gydytoja (vyriausioji gydytoja)

L. Petravičiaus a. 2

8 672 94261

dalia.sketre@akmene.lt

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (stebėsena, informacijos pateikimas)

Inga Griciuvienė,

Rūta Čijunskaitė

Direktorė,

Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė

V. Kudirkog g. 27, Naujoji Akmenė

(8425)37540,

8 606 92032

 (8 425) 37539

 inga.griciuviene@akmenesvsb.lt 

ruta.cijunskaite@akmenesvsb.lt

Atgal