Neformalusis švietimas

Informacija apie neformaliojo vaikų švietimo aktualijas

D.U.K. Dėl sutarčių sudarymo ir talpinimo 2018-09-19

Neformaliojo vaikų švietimo teikimo sutarties pildymo rekomendacijos  2018-09-19

Neformaliojo vaikų švietimo įgyvendinimo savivaldybėse rekomendacijos  2018-09-19

Sveikatos paslaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 ,,Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos, švietimo sutartyje turi atsirasti įpareigojimas tėvams informuoti apie vaiko sveikatos būklę. Teisės aktas paskelbtas Teisės aktų registre  2018-06-18.

NVŠ PROGRAMOS paraiškos forma_1 priedas

Atgal