Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa

Dokumentai

 

Teisės aktai

Formos parsisiuntimui

Tvarkos aprašas

Projektų finansavimo nuostatai

   

Paraiška

 

Projektų atrankos konkurso paraiška

Vertinimo komisija

 Įsakymas 2019 m. sausio 7 d., Nr. A-12  

Lėšų paskirstymas

2019 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. A- 101 priedas  

Nefinansuojamos paraiškos

   

Pateikiami dokumentai, gavus finansavimą:

 

1. Sutartis

   VSRSP sutarties projektas

2. Sąmata

   VSRSP Sąmata
3. Paraiška gauti lėšų    VSRSP Paraiška forma BFP-16
4. Lėšų ir veiklos plano tikslinimas  

Veiklų ir išlaidų detalizavimo forma po gauto finansavimo

Ataskaitos formos:    
1. Forma F2  

VSRSP ataskaitos forma F2

2. Lėšų panaudojimo suvestinė   VSRSP Lėšų panaudojimo suvestinė
3. Veiklos ataskaita  

VSRSP Veiklos ataskaitos forma

Suvestinė ataskaita    
Atgal