Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų apsaugos pareigūnas - Ilona Lapkuvienė, el. paštas ilona.lapkuviene@akmene.lt

Asmens duomenų subjekto teisės

  • Įgyvendinant duomenų subjekto teises vadovaujamasi BDAR ir ADTAĮ. Duomenų subjektai turi šias teises: 
   • teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą Administracijoje;
   • teisę susipažinti su Administracijoje tvarkomais savo asmens duomenimis ir gauti jų kopiją;
   • teisę reikalauti ištaisyti netikslius ar neteisingus asmens duomenis;
   • teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
   • teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą;
   • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
   • teisę perkelti asmens duomenis;
   • teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;
   • teisę laisvai ir netrukdomai atšaukti duotą sutikimą.
 • Privatumo politika
Atgal