Tarptautinis bendradarbiavimas

Lenkijos Respublikos Konino miestas

http://www.konin.pl/

Akmenės rajono savivaldybė ir Lenkijos Respublikos Konino miestas regioninio bendradarbiavimo sutartį pasirašė 1999 metų rugsėjo 21 dieną. Nuo tol keičiamasi oficialiomis delegacijomis, rengtos tarptautinės vaikų vasaros poilsio stovyklos, muzikantai ir šokėjai dalyvauja abiejose šalyse rengiamuose meno, muzikos festivaliuose, šventėse. Įvertinant nuopelnus dėl bendradarbiavimo plėtotės, Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2000 metais,įvertinant tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimo tarp savivaldybių nuopelnus, Akmenės rajono tarybos 2000-05-24 sprendimu Nr.42 "Dėl Akmenės rajono Garbės piliečio vardo suteikimo" tuomečiam Konino miesto prezidentui Kazimierz Palasz suteiktas Akmenės rajono garbės piliečio vardas. Itin gilias tradicijas turinčiame, keturis dešimtmečius rengiamame, Konino tarptautiniame dainų ir šokių festivalyje dalyvauja akmeniškiai vaikai, jie yra pelnę prizinių vietų.

2006 metais žengtas dar vienas svarbus žingsnis Akmenės rajono ir Konino miesto bičiulystei plėsti – užmegzti oficialūs ryšiai su šio miesto nevyriausybine organizacija „Eurokon  1993“, pradėta keistis delegacijomis.

2008 metais pradėta mainytis parodomis: akmeniškės tautodailininkės Elenos Adomaitienės (1930-01-06 - 2019-01-30) paveikslai eksponuoti Konine. 2009-ųjų pradžioje Konino miesto atstovės Miroslavos Dimitrovos 24 grafikos darbų paroda veikė Akmenės krašto muziejuje. Vėliau savo kūrybą Konine pristatė ir dailininkai Stanislovas Adomaitis, Rita Almanis bei kiti menininkai. 2008-aisiais Konine surengta tarptautinė profesionalių fotografų stovykla, kurioje atstovauta ir Akmenės rajono savivaldybei.

2009 metais gimė naujas sumanymas: akmeniškių folklorinis ansamblis, keli gražiadarbiai, amatininkai kasmet vyksta į tais pačiais metais pradėtą rengti Konino Kaziuko mugę ir būtinai nusiveža lietuviškos duonos – paveldo degustacijai. 2012 metais lietuviška duona šiame renginyje pelnė didįjį prizą – pripažinta skaniausia. Vėliau Konino Kaziuko mugė pradėta vadinti Konino miestų partnerių kultūrų festivaliu. 

2012 metais Konino moterų futbolo komanda dalyvavo 5-osiose TAFISA Pasaulio sporto visiems žaidynėse, kurių dalis vyko Akmenės rajone. Tai ne vieninteliai sportininkai, lankęsi Akmenėje – kiek anksčiau po gražiausius krašto kampelius pedalus mynė dviratininkų vyrų komanda.

2014 metais Koninas aktyviai dalyvavo Akmenės rajono savivaldybės administracijos parengtame projekte „Viena Europa – viena šeima“, finansuojamame Europos Sąjungos pagal programą „Europa - piliečiams“. Akmeniškiai dalyvavo tarptautinėje Konino konferencijoje „Naujausi pasiekimai ekonomikos vystymo ir investicijų pritraukimo srityje. Praktiniai Konino sprendimai.“ Konferencija buvo daugiau kaip metus besitęsiančios ekonomikos skatinimo strategijos plano įgyvendinimo dalis. Renginio metu pristatyti Konino savivaldos sprendimai, siekiant į regioną pritraukti tiek vietines, tiek tarptautines užsienio investicijas, bei aplinkinių regionų geroji praktika.

2015 metais kovą Naujosios Akmenės muzikos mokyklos mokytojų liaudiškos muzikos kapela dalyvavo Konino miestų partnerių VIII kultūros festivalyje. Savo meno dirbinius renginyje pristatė tautodailininkės Lionė Stupurienė ir Ona Deniušienė. Tradiciškai festivalio dalyviai ir svečiai buvo vaišinami lietuviška namine duona.  

Birželį 36-ajame tarptautiniame vaikų dainų ir šokių festivalyje „KONINAS 2015“ Akmenės rajonui atstovavo solistė iš Ventos muzikos mokyklos, parengta mokytojos Genovaitės Bučiuvienės.

2016 metais Konino miestų partnerių IX kultūros festivalyje Akmenės krašto folklorą ir amatus pristatė Papilės kultūros namų liaudiškos muzikos kapela „Liepa“ ir sertifikuotų tautinio paveldo produktų tradicinė amatininkė, senojo amato -žvakininkystės - puoselėtoja Zinaida Mažeikienė iš Ventos. Itin gausi akmeniškių delegacija nuvyko į 37-ąjį tarptautinį vaikų dainų ir šokių festivalį „Koninas 2016“: Naujosios Akmenės muzikos mokyklos vokalinė grupė ir neformalaus vaikų švietimo šokių grupė „Desire Junior“.

2017 metais, jubiliejiniame, dešimtajame Konino miestų partnerių kultūrų festivalyje dalyvavo Akmenės kultūros namų liaudiškų romansų grupė „Akmenės vyrai“ (vadovas Alvydas Vaičiakauskas), tautodailininkės Lionė Stupurienė ir Ona Deniušienė. Tarptautiniame vaikų dainų ir šokių festivalyje Akmenės kraštui atstovavo Ventos muzikos mokyklos solistės (mokytoja Genovaitė Bučiuvienė).  Ši pedagogė parengė ir solistes, kurios tame pačiame festivalyje dalyvavo 2018 metais.

Vokietijos Respublikos Bocholto miestas

 

http://www.bocholt.de/

 

Akmenės rajono savivaldybė ir Vokietijos Federacinės Respublikos Bocholto miestas draugystės sutartį pasirašė 2000 metų birželio 16 dieną. Bičiuliški santykiai su šio miesto Euregio gimnazija bei Raudonojo kryžiaus organizacija užmegzti dar anksčiau. Itin daug jėgų tam skyrė akmeniškių kraštietis Stasys Čirpus, kuriam už ilgametę pagalbą sunkiau besiverčiantiems akmeniškiams 1999 metais suteiktas Akmenės rajono garbės piliečio vardas. Po metų, 2000-aisiais, įvertinant tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimo tarp abiejų savivaldybių nuopelnus, Akmenės rajono tarybos 2000-05-24 sprendimu Nr.42 "Dėl Akmenės rajono Garbės piliečio vardo suteikimo"  šis vardas suteiktas tuomečiam Bocholto miesto merui Klaus Ehling.

Akmeniškiai su bocholtiečiais bendrauja įvairiais būdais ir įvairiuose lygmenyse: kasmet keičiamasi oficialiomis delegacijomis, moksleivių, muzikantų, sportininkų grupėmis, dalyvaujama bendruose projektuose, Raudonojo kryžiaus organizacijos veikloje, draugaujama šeimomis.

2008 metais Akmenės krašto muziejuje surengta senovinių graviūrų paroda, kurioje atspindėta kelių amžių senumo vokiečių buitis, drabužiai, papročiai, Bocholto vaizdai.

Nuo 2010 metų į tradicinę Bocholto kalėdinę mugę kasmet vyksta akmeniškiai tautodailininkai, menininkai. Jie ne tik eksponuoja savo kūrinius, bet ir juos parduoda mugės lankytojams. Aktyviausi šios mugės dalyviai – ventiškių tautodailininkų Jolantos ir Rimanto Balčiauskų šeima.

2012 metais bičiulystė su Bocholtu vyko itin aktyviai. Šiame mieste gegužę įvykusiame didžiuliame tarptautiniame susigiminiavusių miestų renginyje „Bocholtas – tai Europa!“ dalyvavo gausi Akmenės rajono savivaldybės oficiali delegacija ir Naujosios Akmenės muzikos mokyklos grupė „Soul Wings“, surengusi koncertą. Rugpjūtį akmeniškiai jaunuoliai dalyvavo tarptautinėje stovykloje „Bocholtas išjudina Europą!“ Rugsėjį keturiasdešimties bocholtiečių senjorų grupė aplankė gražiausias Akmenės krašto vietas. Naujosios Akmenės miesto Ramučių gimnazijos moksleiviai pagal tradicinę mainų programą viešėjo Bocholte, gyveno vokiečių šeimose. Spalio mėnesį vokiečių jaunuolių kolektyvas viešėjo ir koncertavo Naujosios Akmenės muzikos mokyklos 50-mečio renginiuose. Itin aktyviai bičiulystę su Bocholto miestu plėtoja Naujosios Akmenės miesto muzikos mokykla, „Saulėtekio“ progimnazija, Ramučių gimnazija.

2013 metus pradėjo Euregio gimnazijos moksleivių grupės privatus vizitas Naujojoje Akmenėje. Jie per Velykų atostogas gyveno šeimose, keliavo po Akmenės rajoną ir Lietuvą. Kovo mėnesį Naujosios Akmenės muzikos mokyklos delegacija dalyvavo Bocholt-Isselburg-Rhede muzikos mokyklos renginyje ir drauge koncertavo spektaklyje.

2014 metų birželį Bocholto miesto mero pavaduotojai Christel Feldhaar viešnagės „Žemaitiško smuikelio“ šventės metu įteiktas apdovanojimo ženklas „Už nuopelnus Akmenės rajonui“. Šiuo apdovanojimo ženklu buvo įvertintas Ch.Feldhaar daugiametis svarus indėlis į bičiulystės su Akmenės rajono savivaldybe puoselėjimą ir plėtojimą. Rugpjūčio mėnesį bendradarbiaujant Bocholto miesto Vokietijos ir Britanijos sąjungai, pasitelkus Europos komisijos programą „Veiklus jaunimas“, Bocholte suorganizuota europietiška jaunimo vasaros stovykla, kurioje dalyvavo Belgijos, Olandijos, Anglijos, Prancūzijos ir Lietuvos delegacijos. Delegaciją sudarę dešimt akmeniškių dalyvavo projekte „Ką veikia Europos jaunimas savo laisvalaikiu, be kompiuterio ir be telefono?“. Gegužę Bocholte vyko išankstinis projekto partnerių pasitarimas, kuriame dalyvavo ir Akmenės rajono atstovai. Bocholtas aktyviai dalyvavo Akmenės rajono savivaldybės administracijos parengtame projekte „Viena Europa – viena šeima“, finansuojamame Europos Sąjungos pagal programą „Europa - piliečiams“.

2015 metais vienuolika vokietaičių iš Euregio gimnazijos atvyko pas bičiulius į Naujosios Akmenės miesto Ramučių gimnaziją. Jiems pristatytas Lietuvos istorinis, kultūrinis, kulinarinis paveldas. Ramučių ir Euregio gimnazijos draugauja jau daugelį metų ir kasmet vykdo moksleivių mainus, kurių metu apie 12 moksleivių vyksta į Vokietiją, savaitę gyvena moksleivių šeimose, susipažįsta su gimnazija, Bocholto ir aplinkinių miestų įžymybėmis. Keliavę moksleiviai kitąmet turi priimti gimnazistus vokiečius savaitei pas save ir supažindina su savo gimnazija, rajonu bei Lietuva. Moksleiviai paprastai patys susimoka už kelionės bilietus, vyksta kartu su mokytojais.

Keturi gimnazistai iš Akmenės ir Naujosios Akmenės miesto Ramučių gimnazijų su mokytoju pabuvojo tarptautinėje jaunųjų fotografų stovykloje Bocholte, kurios tema: „Bendras darbas – komandinis darbas“. Penkias dienas trukusioje stovykloje dalyvavo 20 jaunuolių  iš Anglijos, Belgijos, Lietuvos, Olandijos bei Vokietijos. Šis tarptautinis bendradarbiavimas tęsis dar dvejus metus. Akmeniškiai turės nufotografuoti ir išsiųsti 12 profesijų žmonių nuotraukas, kurios bus sudėtos į vieną bendrą fotografijų knygą. 2017 metais vyks šio projekto paroda, kuri bus pristatyta Bocholte, o vėliau ir kitose projekto partnerių šalyse. 

2016 metais Akmenės rajono savivaldybės delegacija dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Pabėgėlių ir migrantų situacija, priglaudžiant juos Europos šalyse“. Šia aktualia tema diskutavo Prancūzijos Aurilako, Belgijos Bocholto, Nyderlandų trijų miestų, Akmenės rajono atstovai ir patys renginio šeimininkai. Akmeniškiai pateikė patirtį, priimant pabėgėlius iš karo apimtų Ukrainos zonų. Renginio dalyviams ši patirtis buvo įdomi tuo, kad jie susiduria su pabėgėliais ir migrantais iš visiškai kitų šalių: kruvinų politinių konfliktų draskomų skurdžių Afrikos valstybių, Afganistano, Sirijos, Irako, Irano, Pakistano ir kitų.

Bocholte surengta šiuolaikinio meno paroda, kurioje dalyvavo keliolika menininkų iš įvairių pasaulio šalių, kūrę daiktų, šviesos, garsų instaliacijas, paveikslus ir kitokius futuristinius kūrinius. Tarp jų – Lietuvai ir Akmenės kraštui atstovavusi Naujosios Akmenės muzikos mokyklos mokytoja dailininkė Rita Almanis.

Naujosios Akmenės muzikos mokykla tęsė tarptautinius ryšius su Bocholt-Isselburg-Rhede (Vokietija) muzikos mokykla. Naujosios Akmenės muzikos mokykloje svečiavosi  fleitininkų ir klarnetininkų ansambliai iš Bocholto, surengti trys šių kolektyvų koncertai: Naujosios Akmenės kultūros rūmuose, Aucės ir Dobelės (Latvija) muzikos mokyklose.

2017 metų liepą oficiali Akmenės rajono savivaldybės delegacija bei grupė Naujosios Akmenės muzikos mokyklos ugdytinių ir pedagogų lankėsi Bocholt-Isselburg muzikos mokyklos šventėje. Jaunuomenė drauge koncertavo, pramogavo, lankė turistinius Vokietijos miestus.

2018 metų sausio mėnesį Berlyne (Vokietija) Prancūzijos ambasada miestų partnerystės Bocholto projektą “TeamWork – bendradarbiavimas” apdovanojo „Prix Rovan 2018“ prizu. Prie šio apdovanojimo gavimo, drauge su kitų 7 šalių jaunimu, prisidėjo ir akmeniškiai, dalyvavę projekte. Tą patį mėnesį  Bocholtas gavo Europos IPZ – 2018 nominaciją už geriausią mokyklų bei jaunimo projektą. Šiame projekte, pavadintame „Charlies Choise: Europos ateitis prieš 100 metų – mes žaidžiame drauge!“, kuris 2017 vasarą vyko Bocholto Europos namuose jaunimo stovyklos forma, irgi dalyvavo jaunuoliai iš Akmenės rajono. Liepą grupė akmeniškių jaunuolių dalyvavo Bocholte organizuotoje tarptautinėje stovykloje „Europos rokas – Bocholtui!“, kurioje grota, šokta, dalyvauta akrobatikos ir kituose užsiėmimuose.

Birželį įvykusiame tradiciniame liaudiškos muzikos festivalyje „Akmenės smuikelis“, kaip ir kiekvienais metais, dalyvavo Bocholto miesto oficiali delegacija. Ji finansinę savo miesto dovaną įteikė kyokushin karate klubo „Energija“ jauniesiems sportininkams paremti. Tai -  bocholtiečių diegiama naujovė: atminimo dovanas oficialių susitikimų metu keisti į piniginę paramą. Ankstesniais metais Bocholto miestas lėšų buvo įteikęs Naujosios Akmenės muzikos mokyklai. Rugpjūčio mėnesį Naujosios Akmenės miesto šventėje dalyvavo oficiali Bocholto delegacija ir koncertavo šio miesto choras.

Dobelės krašto savivaldybė (Latvijos Respublika)

http://www.dobele.lv/

 

Akmenės rajono savivaldybė ir Latvijos Respublikos Duobelės rajonas bendradarbiavimo sutartį pasirašė 1997 metais, ši sutartis vėliau buvo tobulinama ir plečiama - 2002-aisiais ir 2004-aisiais pasirašytos atnaujintos sutartys. Sovietmečiu irgi būta glaudaus bendradarbiavimo su tuomečiu Duobelės rajonu, būta bendradarbiavimo sutarčių. Tačiau pasirašius pastarąsias bičiulystės sutartis su Duobelės rajonu bendradarbiaujama itin intensyviai, ypač – turizmo, aplinkosaugos, švietimo, kultūros srityse, projektinėje veikloje, nuolat keičiamasi oficialiomis delegacijomis. Glaudžius abiejų rajonų santykius lemia geopolitinė situacija, panašios ekonominės bei socialinės problemos, ūkio raidos tendencijos, nusistovėjusios tradicijos. 

2011 metų birželio 4 dieną, atsižvelgus į savivaldos vienetų pakeitimus po Latvijos Respublikos teritorinės administracinės reformos 2009 metais, pasirašyta nauja Duobelės krašto ir Akmenės rajono savivaldybės bendradarbiavimo sutartis.

2012 metais Akmenės ir Duobelės bei kitų Lietuvos ir Latvijos rajonų savivaldybes bei Latvijos aplinkos, geologijos ir meteorologijos centrą susiejo stambus projektas, finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis, kurio dėka pagerinta aplinkos kokybė, siekta aplinkosaugos tikslų, pasidalyta patirtimi, mokytasi. Akmenės rajono savivaldybės administracija šio projekto „Veiksmingas lietaus nuotekų valdymas, siekiant gerinti Lielupės upės baseino aplinkos kokybę“ įgyvendinimo metu parengė kritulių studiją, kurios rezultatų duomenys skirti parengti techninę dokumentaciją lietaus nuotekų sistemoms atnaujinti ir plėsti Akmenės, Ventos miestuose.

2013 ir 2014 metais Duobelės krašto ir Akmenės rajono savivaldybės keitėsi oficialiomis delegacijomis didžiausių regioninių vasaros švenčių metu, delegatai kartu minėjo Vasario 16-ąją.

2015 metais Savivaldybėje viešėjo grupė specialisčių iš Duobelės, dirbančių vaiko teisių apsaugos, globos, rizikos šeimų stebėsenos srityje. Viešnios atvyko pasisemti patirties. Paragiuose, Lazdynų Pelėdos muziejuje, Akmenės rajono savivaldybės iniciatyva surengtas Šiaurės Lietuvos savivaldybių, besiribojančių su Latvija, ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos vadovų ir atstovų seminaras. Jame gvildentos vietinės reikšmės kelių, kertančių Lietuvos – Latvijos valstybinę sieną, priežiūros ir plėtros aktualijos. Akmenės rajono savivaldybė siekė gerinti abiejų šalių gyventojų saugų susisiekimą vietinės reikšmės keliais, pasidalyti patirtimi kelių priežiūros ir plėtros klausimais, patobulinti savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių statybos procesų valdymą, darbų kokybės kontrolę. Seminare dalyvavo ir Duobelės atstovai.

Siekiant skatinti abiejų savivaldybių verslininkų, amatininkų bendradarbiavimą, skatinti verslumą ir investicijas Duobelės atstovai pradėti kviesti į tradicinę Akmenės krašto „Verslininkų dieną“.

2016 metų balandį įvyko Naujosios Akmenės mokyklos-darželio ,,Buratinas“ organizuotas tarptautinis šokių konkursas ,,Pumpurėliai 2016“. Jame dalyvavo 33 šokių kolektyvai  3-ose amžiaus grupėse, tarp jų – iš Duobeles miesto. 

Naujojoje Akmenėje lankėsi 14 Duobelės krašto savivaldybės administracijos darbuotojų. Vizito tikslas - pasisemti patirties, kaip organizuoti savivaldybes tarybos posėdžius, tarybos narių balsavimo procedūras, kokią įrangą naudoti, kur ją įsigyti.

2017 metais svarbiausių Akmenės rajono ir Duobelės savivaldybių švenčių, renginių metu keistasi oficialiomis delegacijomis.  2018 metaisabiejų kaimyninių rajonų oficialios delegacijos vyko vienos pas kitas kartu paminėti Lietuvos ir Latvijos valstybių atkūrimo šimtmečių vasario 16 ir lapkričio 18 dienomis.

Rusijos Federacijos Briansko miestas

www.bryansk032.ru

 

Akmenės rajono savivaldybė ir Rusijos Federacijos Briansko miestas bendradarbiavimo sutartį pasirašė 2004 metų rugpjūčio 28 dieną. Nuo to laiko abiejų bendradarbiavimo partnerių oficialios delegacijos lankosi vienos pas kitas, rengiamos moksleivių poilsio stovyklos, dalyvaujama kituose renginiuose. Šio bendradarbiavimo dėka akmeniškiai galėjo nemokamai pamatyti ne vieną aukšto profesionalumo Briansko miesto muzikantų kolektyvą, surengusius koncertų įvairiuose Akmenės rajono miestuose. 

2008 metai išskirtiniai tuo, kad Brianske pabuvojo itin gausus akmeniškių būrys. Šeima iš Naujosios Akmenės dalyvavo jaunų šeimų festivalyje, tuometės „Saulėtekio“ pagrindinės mokyklos liaudiškų šokių kolektyvas (25 žmonės) IX tarptautiniame jaunimo folklorinių kolektyvų festivalyje «Красная горка» (vert. iš rusų k. – „Raudonasis kalnelis“) pelnė laureatų vardą, grupė moksleivių poilsiavo tarptautinėje stovykloje «Радуга» (vert. iš rusų k. – „Vaivorykštė“).

Nuo 2011 metų Briansko miestas organizuoja tarptautinę mokslinę praktinę moksleivių konferenciją «Первые шаги в науку» (vert. iš rusų k. – „Pirmieji žingsniai link mokslo“). Šiame renginyje kone kasmet dalyvauja ir sėkmingai savo tiriamuosius, mokslo darbus pristato, pelno apdovanojimus aukštesniųjų klasių moksleiviai iš Ventos, Akmenės, Naujosios Akmenės miesto Ramučių gimnazijų.

2012-ieji atvertė tarpusavio bendradarbiavimo naują puslapį – pradėta aktyviai megzti verslo kontaktus. Šiuo tikslu Brianske apsilankė Akmenės rajono verslininkų asociacijos delegatai.

2013 metų rugsėjo 18 dieną pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Akmenės rajono savivaldybės bei Briansko prekybos ir pramonės rūmų. Jos tikslas – ieškoti naujų, efektyvesnių tarpusavio ekonominio bendradarbiavimo formų ir plėtoti abipusiai naudingus ryšius prekybos, ekonomikos, mokslo, technikos, technologijų ir kitokiose srityse.

2014 metais Briansko tarptautinėje mokslinėje praktinėje moksleivių konferencijoje «Первые шаги в науку» (vert. iš rusų k. – „Pirmieji žingsniai link mokslo“) dalyvavo net dvi komandos – iš Akmenės ir Naujosios Akmenės miesto Ramučių gimnazijų. Akmenės gimnazijos komandos nariai chemijos sekcijoje iškovojo pirmąją vietą ir apdovanoti aukso medaliais, nugalėtojų diplomais. 

2015 metais Savivaldybės oficiali delegacija dalyvavo šventiniuose renginiuose, skirtuose Briansko miesto įkūrimo 1030 metų jubiliejui.

2016 metais Briansko tarptautinėje mokslinėje praktinėje moksleivių konferencijoje «Первые шаги в науку» (vert. iš rusų k. – „Pirmieji žingsniai link mokslo“) dalyvavusios Akmenės gimnazijos komandos darbas įvertintas  sidabro medaliu.

2017 metais „Akmenės smuikelio“ šventėje bei kitur koncertavo rusų dainų liaudies ansamblis „Okolica“ – įvairių  Rusijos ir tarptautinių konkursų laureatas.

2018 metais keistasi oficialiomis delegacijomis,  Briansko tarptautinėje mokslinėje praktinėje moksleivių konferencijoje «Первые шаги в науку» (vert. iš rusų k. – „Pirmieji žingsniai link mokslo“) dalyvavo Naujosios Akmenės miesto Ramučių gimnazijos mokytoja ir gimnazistas, tarptautinėje jaunimo stovykloje «Радуга» (vert. iš rusų k. – „Vaivorykštė“) pabuvojo penki jaunuoliai su mokytoja.

 

Ukrainos Respublikos Černovicų miestas

www.chernivtsy.eu

 

2005 metais Akmenės rajono savivaldybė užmezgė draugiškus ryšius su Ukrainos Černovicų miestu. Oficiali Akmenės rajono savivaldybės delegacija dalyvavo pirmajame tarptautiniame verslo forume „CHERNIVTSI - 2005“. Vėliau su šio miesto atstovais bičiuliautasi tarptautiniuose renginiuose užsienyje bei neoficialiuose susitikimuose.

 

Danijos Karalystės Kalundborgu miestas

www.kalundborg.dk

 

2007 metais Akmenės rajono savivaldybė užmezgė draugiškus ryšius su Danijos Karalystės miestu Kalundborgu. Šio miesto ir Akmenės rajono vietos veiklos grupės parengė bendrą projektą, apsilankė viena pas kitą, dalijosi patirtimi.

Latvijos Respublikos Aucės savivaldybė

www.auce.lv

 

Akmenės rajono savivaldybė ir Latvijos Respublikos Aucės savivaldybė bendradarbiavimo sutartį pasirašė 2010 metų birželio 12 dieną. Tačiau su Auce bičiuliaujamasi ir bendradarbiaujama jau kelis dešimtmečius, tik anksčiau šis miestas buvo Duobelės rajono savivaldybės sudėtyje. Savarankiška Aucės savivaldybė įsteigta po Latvijos Respublikos teritorinės administracinės reformos 2009 metais.

Akmenės rajono savivaldybės meno, sporto, muzikos kolektyvų, bendruomenių, įstaigų, organizacijų bendradarbiavimas su Aucės atitinkamais kolektyvais itin aktyvus nuolat, tam ypač palanku, jog abi savivaldybes skiria vos keliolika kilometrų. Abi savivaldybės turi ir bendrų tarptautinės bičiulystės partnerių, pas kuriuos taupumo sumetimais oficialios delegacijos, meno kolektyvai, jaunimo grupės neretai vyksta kartu. Be to, abi savivaldybės vykdė ir  vykdo bendrus projektus, finansuojamus Europos Sąjungos lėšomis, kurių dėka rengiami pasirodymai, mokomasi vieni iš kitų, siekiama aplinkos tausojimo tikslų. Antai vykdant 2007 – 2013 metų Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Kultūrinis identitetas“ įvyko daug bendrų Naujosios Akmenės ir Aucės muzikos mokyklų koncertų, parodų, stovyklų ir kitų renginių. Naujosios Akmenės miesto Ramučių gimnazijos moksleiviai dalyvauja Aucėje kelerius metus kasmet rengiamoje tarptautinėje stovykloje „Kūrybinės veiklos jaunimui, siekiant pažinti aplinką“.

Tapo tradicija, kad Akmenės rajono ir Aucės savivaldybės savo valstybių atkūrimo dienas – Vasario 16-ąją ir Lapkričio 18-ąją pamini drauge: per šias šventes keičiamasi oficialiomis delegacijomis.

2014 metais pradėtas intensyviai tvarkyti, asfaltuoti kelio ruožas nuo Lietuvos Respublikos valstybinės sienos iki Aucės. Pabaigus kelio tvarkymo darbus susisiekimas tarp abiejų savivaldybių ir valstybių labai pagerėjo. Akmeniškiai šiuo keliu aktyviai naudojasi, siekdami nukakti į Aucės savivaldybės renginius, Latvijos pajūrį, miškus, Rygos oro uostą ir kitus miestus. Aucės gyventojai pamėgę Naujosios Akmenės turgų, parduotuves, kavines, lankosi įdomiausiose Akmenės rajono šventėse ir kitur.

Aucė aktyviai dalyvavo Akmenės rajono savivaldybės administracijos parengtame projekte „Viena Europa – viena šeima“, finansuojamame Europos Sąjungos pagal programą „Europa -piliečiams“.

2015 metais Paragiuose, Lazdynų Pelėdos muziejuje, Akmenės rajono savivaldybės iniciatyva surengtas Šiaurės Lietuvos savivaldybių, besiribojančių su Latvija, ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos vadovų ir atstovų seminaras. Jame gvildentos vietinės reikšmės kelių, kertančių Lietuvos – Latvijos valstybinę sieną, priežiūros ir plėtros aktualijos. Akmenės rajono savivaldybė siekia gerinti abiejų šalių gyventojų saugų susisiekimą vietinės reikšmės keliais, pasidalyti patirtimi kelių priežiūros ir plėtros klausimais, pagerinti savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių statybos procesų valdymą, darbų kokybės kontrolę. Seminare dalyvavo ir Aucės atstovai. Siekiant skatinti abiejų savivaldybių verslininkų, amatininkų bendradarbiavimą, skatinti verslumą ir investicijas Aucės atstovai pradėti kviesti į tradicinę Akmenės krašto „Verslininkų dieną“.

2016 metais Aucės vietos ir Akmenės rajono savivaldybės keitėsi oficialiomis delegacijomis tradicinių miesto ir rajono švenčių metu, per Latvijos ir Lietuvos nepriklausomybės renginius. Ir toliau bendruose, Europos Sąjungos finansuojamuose, projektuose plėtota Aucės ir Naujosios Akmenės muzikos mokyklų koncertinė veikla, tęstas jaunimo mainų projektas tarp Aucės vidurinės mokyklos ir Naujosios Akmenės miesto Ramučių gimnazijos.

Akmenės rajono savivaldybei atstovaujantys muzikantai dalyvavo tradiciniame, daugiau kaip dvidešimt metų organizuojamame, Gunaro Ordelovskio varinių muzikos instrumentų orkestrų festivalyje. Pradėta kurti nauja tradicija: kartu minėti Baltų vienybės dieną.  

2017 metais Aucėje grupė Akmenės rajono savivaldybės tautodailininkų, namudininkų, menininkų, muzikantų atstovavo ne tik Akmenės kraštui, bet ir Lietuvai renginyje „Baltarusijos dienos Latvijoje (Nesvyžius – Aucė). 2017 ir 2018 metaissvarbiausių Akmenės rajono ir Aucės savivaldybių švenčių, renginių metu keistasi oficialiomis delegacijomis, Naujosios Akmenės miesto Ramučių gimnazijos atstovai pabuvojo Aucėje rengiamoje kasmetėje jaunimo stovykloje.

 

Baltarusijos Respublikos Gomelio srities Rečicos rajonas

http://rechitsa.by

 

2012 metų lapkričio 16 dieną pasirašyta sutartis dėl prekybinio - ekonominio, mokslinio -techninio, kultūrinio ir socialinio bendradarbiavimo tarp Akmenės rajono savivaldybės ir Baltarusijos Respublikos Gomelio srities Rečicos rajono. Bičiulystė pradėta nuo akmeniškių oficialios delegacijos dalyvavimo ekonomikos forume „Rečicainvest-2012“.

2013 metais oficiali Akmenės rajono savivaldybės delegacija dalyvavo šventiniuose Rečicos miesto įkūrimo 800 metų jubiliejaus renginiuose.

2014 metais pirmoji oficiali Rečicos rajono delegacija apsilankė Akmenės rajono savivaldybėje. Svečiai pabuvojo tradicinėje „Žemaitiško smuikelio“ šventėje, jiems aprodytas Akmenės kraštas ir keletas įdomių Lietuvos vietų.

2015 - 2018 metais Akmenės rajono savivaldybė ir Rečicos rajono vykdomasis komitetas oficialiai susirašinėjo.

SAKARTVELO RUSTAVI MIESTAS

www.rustavi.ge

 

Oficialūs ryšiai tarp Akmenės rajono savivaldybės ir Sakartvelo Rustavio miesto užmegzti 2013 metais.

2014 metais oficialūs ryšiai tarp Akmenės rajono savivaldybės ir Sakartvelo Rustavio miesto sustiprinti siekiant konkretaus tikslo – pasirašyti ketinimų protokolą dėl tarpusavio bendradarbiavimo.

2015 metais birželio 5 d. Naujojoje Akmenėje pasirašytas „Ketinimų protokolas dėl partneriško bendradarbiavimo tarp Lietuvos Respublikos Akmenės rajono savivaldybės ir Sakartvelo Rustavi miesto savivaldybės“.

Akmenės rajono 65-mečio šventiniuose renginiuose pirmąsyk dalyvavo Rustavi miesto oficiali delegacija ir tautinis daugiabalsio dainavimo ansamblis „Me Rustveli“.

Į Rustavi pirmąkart pakviesta 3 asmenų Savivaldybės oficiali delegacija, ji dalyvavo 15-oje Rustavi miesto šventėje. Tai - tradicinė miesto šventė, išsiskirianti gausiais kultūriniais ir sporto renginiais.

2016 metais keičiamasi Akmenės rajono ir Sakartvelo Rustavi miesto savivaldybių oficialiomis delegacijomis. Rustavi savivaldybė nusprendžia daugiau dėmesio skirti verslo santykiams, supažindinti abiejų šalių verslo atstovus, tikintis jų bendradarbiavimo ateityje.

2017 – 2018 metais įvyko oficialūs vizitai.

 

Islandijos Olfus savivaldybė

 www.olfus.is

 

2015 metais užmegzti pirmieji neoficialūs kontaktai su Olfus savivaldybės atstovais.

2016 metais birželio 11 d. Akmenės rajono ir Olfus savivaldybės Naujojoje Akmenėje pasirašė ketinimų protokolą dėl partneriško bendradarbiavimo. Šio dokumento tikslas – atsižvelgus į abiejų savivaldybių suinteresuotumą, gilinti, stiprinti ir plėsti įvairiapusius ryšius bei skatinti abipusę draugystę ir bendradarbiavimą. Ketina bendradarbiauti šiose pagrindinėse srityse: informacijos apie kultūrą ir istoriją plėtra; dalyvavimas kultūros ir sporto renginiuose; sporto ir turizmo skatinimas; gyventojų mainai, ypač - vaikų ir jaunimo; dalijimasis patirtimi savivaldos srityje ir dėl gamtos apsaugos.

2017 - 2018 metais Akmenės rajono savivaldybė ir Olfus oficialiai susirašinėjo.

Ukrainos Mariupolio miestas

 

2017 metų gegužės 16 dieną Mariupolyje pasirašytas „Ketinimų protokolas dėl partneriško bendradarbiavimo tarp Lietuvos Respublikos Akmenės rajono savivaldybės ir Ukrainos Mariupolio miesto savivaldybės“. Iki tol kelerius metus su Mariupoliu bendrauta nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių lygiu, organizuoti vizitai, moksleivių stovyklos, teikta labdara, vykdytos palaikymo akcijos, kultūrinės ir švietėjiškos veiklos.

Savivaldybės oficiali delegacija pabuvojo Mariupolyje, o šio miesto fotografų nuotraukų paroda „Turistinis Mariupolis“ surengta Akmenės krašte. Atvykusios keturios menininkės iš Mariupolio ir Donecko dešimt dienų su Akmenės rajono mokiniais vykdė Ukrainos nacionalinių amatų edukacines programas,  dalėsi savo patirtimi, tapė, pasakojo apie Ukrainą, kūrė dokumentinį filmą apie Lietuvą ir Akmenės kraštą, kurį išsivežė į Mariupolį.  Akmenės krašto muziejuje surengta Mariupolio menininkų tapybos, tautinių kostiumų ir kitų kūrinių  paroda. Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje įvyko eilėraščių, esė rinkinio „Per širdį“ pristatymas. Šie ukrainiečių autorių kūriniai yra išversti į lietuvių kalbą. Naujosios Akmenės muzikos mokykloje pristatyta nuotraukų paroda „Konceptualusis natiurmortas“.

2018 metais toliau dirbo prieš kelerius metus Savivaldybės iniciatyva įsteigta tarptautinio palaikymo bendrija „Kelias į svajonę“, vykdanti daug veiklų ir projektų, susijusių su Akmenės krašto ir kitų valstybių, ypač – Ukrainos, įvairių organizacijų bendradarbiavimu. Rugsėjį Savivaldybės oficiali delegacija pabuvojo Mariupolyje, miesto įkūrimo 240-mečio šventėje. Gruodžio mėnesį į Ukrainą iškeliavo akmeniškių labdara: greitosios medicinos pagalbos automobilis, medicinos įranga, 15 funkcinių lovų, drabužių ir kitokių daiktų.

 

 Ispanijos Santa Susanna miestas

www.stasusanna.org

 

2018 metais užmegzti oficialūs ryšiai su Santa Susanna, šiame mieste apsilankė oficiali Akmenės rajono savivaldybės delegacija.

 

Ukrainos Šostkos miestas

www.shostka-rada.gov.ua

 

2018 metais užmegzti ryšiai su Šostka, šio miesto renginyje pabuvojo oficialus Savivaldybės atstovas.

 

Moldovos Ungenio miestas

http://www.ungheni.md

 

2018 metais užmegzti ryšiai su Ungeniu, šio miesto ir Akmenės rajono savivaldybės oficialiai susirašinėjo.

 

Ukrainos Skhidnytsia miestas

https://skhidnytsia-rada.gov.ua/

 

2018 m. rugsėjo 27 d. sudarytas susitarimas tarp Ukrainos Lvovo srities Skhidnytsia miesto ir Lietuvos Akmenės rajono savivaldybės. Jame numatytas informacijos ir patirties keitimasis įvairiose abiem pusėms rūpimose srityse. Įvyko du oficialūs vizitai.

 

Estijos Viru-Nigula savivaldybė

www.viru-nigula.ee

 

2018 metais Akmenės rajono ir Estijos Viru-Nigula savivaldybės oficialiai susirašinėjo, gruodžio mėnesį oficiali estų delegacija atvyko į svečius. Viru-Nigula delegatams aprodyta Savivaldybė, Ventos regioninio parko Lankytojų centras, Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka, suorganizuoti susitikimai AB „Akmenės cemente“, Akmenės gimnazijoje.

Atgal