Herbas ir vėliava
Naujosios Akmenės miesto herbo etalonas aprobuotas Lietuvos heraldikos komisijoje prie Respublikos Prezidento 1998 m. balandžio 9 d. 

Akmenės rajono taryba 1998 m. gruodžio 16 d. sprendimu Nr.59 nusprendė Akmenės rajono savivaldybės herbu ir vėliava patvirtinti Savivaldybės centro - Naujosios Akmenės miesto - herbą ir vėliavą. 

Istoriniai duomenys 

XVII a. Naujosios Akmenės vietoje minimas Akmenės dvarui priklausęs Karpėnų kaimas. 1948 m. Karpėnuose pradėjus statyti cemento gamyklą, prie jos ėmė augti gyvenvietė. 1952 m. pavadinta Naujosios Akmenės vardu. 1965 m. Naujoji Akmenė gavo miesto teises ir tapo Akmenės rajono centras. 

Jauno Naujosios Akmenės miesto istorija glaudžiai susijusi su cemento gamykla, vėliau kombinatu, gamybiniu susivienijimu „Akmencementas“, taip pat statybinių medžiagų gamybiniu susivienijimu, kurio viena iš veiklos sričių – cemento žaliavos klinčių kasimas. 

Pirmą kartą sukurti Naujosios Akmenės herbą bandyta 1969-1970 m. Tuomet dailininkui A.Švažui siūlyta herbe pavaizduoti dvi arba tris kelnes (mūrininkų darbo įrankis), komponuojant jas su penkiakampe žvaigždute viršuje arba dantračiais bei kitais panašiais dalykais. 1970 m., bebaigiant daryti miesto herbą (trys kelnės ir virš jų žvaigždutė), Heraldikos komisijos veikla sustabdyta, uždraustas herbų naudojimas (Lietuvos heraldikos komisijos 1969- 1970 m. posėdžių protokolai). 

Prie miesto herbo sugrįžta bemaž po 30 metų. Heraldikos komisijoje apsvarsčius anksčiau siūlytus motyvus, nutarta jų atsisakyti ir ieškoti naujų, kurie labiau atspindėtų Naujosios Akmenės miesto specifiką, jos atsiradimo istoriją. Iš kelių dailininko Arvydo Každailio pasiūlytų variantų, pritarus vietos gyventojams, nuspręsta herbe pavaizduoti du simbolius. Į sidabrinę skydo galvą įdėti du raudonus sukryžiuotus kirtiklius, o pagrindiniame juodame lauke pavaizduoti raudoną auksu liepsnojantį ugnies ratą. Istoriniai kirtikliai simbolizuotų senąją kalnakasybą (klinčių gamybą), o raudonas liepsnojantis ratas primintų pagrindinį miesto atsiradimo ir vietos verslo šaltinį – cemento gamybą. 

Dail. A.Každailio padarytą Naujosios Akmenės herbą Lietuvos heraldikos komisija aprobavo 1998 m. balandžio 9 d. (Komisijos posėdžio protokolas Nr.187). Herbo aprašymas. Skydas perkirstas į du laukus. Pagrindiniame juodame lauke vaizduojamas raudonas ratas su auksiniais ugnies liežuviais, skydo sidabrinėje galvoje – du raudoni sukryžiuoti kirtikliai.
 
Akmenės rajono savivaldybės herbas  JPG formatu
 
Atgal