Paslaugos vaikui ir šeimai

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TEIKIAMŲ ŠVIETIMO PAGALBOS, SOCIALINIŲ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VAIKUI IR JO ŠEIMAI SĄRAŠAS

Paslauga 
(pavadinimas, trumpas apibūdinimas, trukmė, cikliškumas ir t. t.)

Paslaugos teikėjas, adresas, kontaktai, darbo laikas

Paslaugos gavėjai

Paslauga asmeniui ir (ar) grupei asmenų

Paslaugos teikimo vieta (-os)

Paslaugos užsakymas, kaina

Mokymosi sunkumų, raidos ypatumų bei sutrikimų įvertinimas. Nustatyti vaiko asmenybės ir ugdymosi problemas, įvertinti specialiuosius ugdymosi poreikius, nustatyti lygį, skirti specialųjį ugdymą.

Psichologinės, socialinės pedagoginės, švietimo informacinės pagalbos teikimas.Specialiosios pedagoginės pagalbos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims teikimas.

Psichologinės pagalbos mokytojams ar kitiems švietimo įstaigos darbuotojams, smurtavusiems ar smurtą patyrusiems švietimo įstaigoje teikimas.

Konsultavimas. Vaikų, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, specialistų konsultavimas specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų prevencijos bei jų sprendimo klausimais.

Švietimas bei metodinės pagalbos teikimas.Organizuojamos paskaitos, seminarai, praktiniai užsiėmimai  specialiųjų pedagoginių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimo klausimais.

Bendravimo su vaikais tobulinimo kursų organizavimas ir vedimas. Kursų tikslas – suteikti tėvams žinių apie pozityvią tėvystę, stiprinti jų socialinius ir bendravimo su vaikais įgūdžius.

Socialinių įgūdžių formavimo grupė.Grupė skirta vaikams, stokojantiems socialinių įgūdžių bei patiriantiems sunkumų mokykloje.

Akmenės rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba

Respublikos g. 22, Naujoji Akmenė

Tel. 8 425 52399, 8 612 52804

ppt@akmene.lt

www.akmenesppt.lt

Darbo laikas

I-IV 8.00-17.00

V 8.00-16.45

Vaikai

Vaikai

Ugdymo įstaigų darbuotojai

Vaikai, tėvai, pedagogai

Vaikai, tėvai, pedagogai

Tėvai, kuriems kursai paskirti teismo ar ne teismo tvarka

Vaikai

Asmeniui

Asmeniui

Asmeniui

Asmeniui, grupei

Grupei

Grupei

Grupei

Tarnybos patalpose ar ugdymo įstaigoje

Tarnybos patalpose

Tarnybos patalpose

Tarnybos patalpose arba ugdymo įstaigose

Tarnybos patalpose arba ugdymo įstaigose

Tarnybos patalpose

Tarnybos patalpose

Kreipiasi ugdymo įstaigos ar tėvai

Nemokama paslauga

Kreipiasi ugdymo įstaigos ar tėvai

Nemokama paslauga

Kreipiasi pats asmuo Nemokama paslauga

Kreipiasi vaikai, tėvai, pedagogai

Nemokama paslauga

Kreipiasi tėvai, ugdymo įstaigos

Kreipiasi tėvai

Kursų kaina 37,65 euro

Kreipiasi tėvai, mokytojai

Paslauga nemokama

Akmenės rajono paramos šeimai centras yra mišrių bendruomeninių socialinių paslaugų įstaiga, kurioje veikia 3 padaliniai: Vaiko globos padalinys, veikiantis šeimyniniu principu, Pagalbos šeimai padalinys ir Globos centras.

Centre teikiamos bendrosios ir specialiosios, stacionarios ir nestacionarios socialinės globos, paramos šeimai ir bendruomenei paslaugos.

Akmenės rajono paramos šeimai centras

Dvaro g.15, Agluonų kaimas, Akmenės rajonas

Tel. (8 425) 59184

vaiku.globa@akmene.lt

www.akmenesvaikai.lt

Darbo laikas:

I-IV   8.00-16.45

V       8.00-15.30

       

Vaiko globos padalinys.

Teikiamos globos (rūpybos), ugdymo ir socialinės paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams nuo gimimo iki 18 metų, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), arba centre laikinai apgyvendintiems vaikams tol, kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos) nustatymo klausimas.

Tėvų globos netekę vaikai

Asmeniui

Akmenės rajono paramos šeimai centro Vaiko globos padalinys.

Dėl paslaugų teikimo kreipiasi Akmenės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius.

Paslauga nemokama.

Pagalbos šeimai padalinys.

Teikiamos socialinės priežiūros paslaugos socialinės rizikos ir stebimoms šeimoms.

Socialinės rizikos ir stebimos šeimos

Asmeniui, šeimai.

Akmenės rajono seniūnijos, kuriose dirba socialiniai darbuotojai, teikiantys socialinės priežiūros paslaugas socialinės rizikos šeimoms.

Paslaugos teikimą inicijuoja seniūnijos socialinio darbo organizatorius arba Akmenės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius.

Paslauga nemokama.

Globos centras.

Teikiamos globėjų (rūpintojų), globėjų giminaičių, budinčių globotojų,  įtėvių, fizinių asmenų, priimančių vaiką laikinai svečiuotis,  paieška, rengimas, atranka, konsultavimas ir pagalba jiems.

Vykdomi įvadiniai ir tęstiniai mokymai pagal GIMK  (globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo) programas globėjams (rūpintojams) ir įtėviams.

Įvadiniai mokymai trunka 10 savaičių, vieno susitikimo trukmė 3 val.

Tęstiniai mokymai trunka – du kartus į metus, vieno susitikimo trukmė 3 val.

Akmenės rajono paramos šeimai centras

Dvaro g.15, Agluonų kaimas, Akmenės rajonas

Tel. (8 425) 59184

vaiku.globa@akmene.lt

www.akmenesvaikai.lt

Darbo laikas:

I-IV   8.00-16.45

V       8.00-15.30

Būsimi ir esami globėjai (rūpintojai), globėjai giminaičiai, budintys globotojai, įtėviai ir fiziniai asmenys, priimantys vaiką laikinai svečiuotis.

Akmenės rajono savivaldybėje gyvenančios šeimos

Asmeniui ir grupei asmenų

Akmenės rajono paramos šeimai centras, paslaugos gavėjų namai.

Dėl teikiamų paslaugų nukreipia Akmenės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, dėl konsultacijų klientai gali kreiptys patys.

Nemokama paslauga

Kompleksinių paslaugų šeimai teikimo projektas „Aukštos kokybės kompleksinės paslaugos – tai kelias į pozityvią šeimos raidą ir saugumą“.

Paslaugos teikiamos „vieno langelio“ principu, tai yra potencialios tikslinės grupės informavimas, konsultavimas apie kompleksiškai teikiamas paslaugas šeimai, įsitraukimo į paslaugas priemonių vykdymas, tikslinių grupių informavimas apie aktualias savivaldybėje teikiamas paslaugas, vykdomas programas.

Asmeniui, šeimai, grupei

Veiklos koordinatorė Erika Rakickaitė

860798892

Į veiklos koordinatorę šeimos ir asmenys gali kreiptis patys arba būti nukreipti kitų institucijų.

Paslauga nemokama.

Ankstyvosios intervencijos programa.

Tikslas – siekti kuo anksčiau nustatyti ir motyvuoti vaikus atsisakyti žalingų įpročių, laiku suteikti kompleksinę psichologinę, medicininę ar kitą pagalbą vaikui ir šeimai, išvengti neigiamų medicininių, ekonominių, socialinių ir teisinių padarinių, susijusių su narkotinių, psichotropinių, kitų psichiką veikiančių medžiagų neteisėtu vartojimu.

Ankstyvosios intervencijos programos uždaviniai:

 • motyvuoti vaiką atsisakyti alkoholio ir (ar) narkotikų vartojimo;
 • suteikti žinių apie alkoholio ir narkotikų keliamą žalą;
 • keisti vaikų požiūrį į savo elgesį ir įpročius (alkoholio ir (ar) narkotikų vartojimą).

Paslaugos sudėtis: Pradinis pokalbis – 60 min. 8 val. grupiniai užsiėmimai, kurių metu suteikiamos žinios apie neigiamą psichoaktyviųjų medžiagų poveikį ir pasekmes, taip pat teisinius aspektus, susijusius su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu, platinimu, laikymu ir pan., apmąstomas asmeninis psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas, pateikiami praktiniai patarimai, kaip mažinti arba nutraukti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą. Baigtinis pokalbis.

Pasibaigus Ankstyvosios intervencijos programai, dalyviams išduodami pažymėjimai.

Šeimų mokyklėlė. Tikslas - lavinti tėvystės įgūdžius, saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, sukurti sąmoningos tėvystės pamatus, pažinti psichologinius vaikų raidos etapus.

Paskaitos: „Laukiame naujagimio“, „Natūralaus maitinimo įgūdžiai ir žindymo privalumai“, „Saugios aplinkos kūrimas, traumų prevencija“, „Paauglystė – iššūkis tėvams“, Mankštos nėščiosioms.

Fizinio aktyvumo užsiėmimai:

 • Šiaurietiškas ėjimas;
 • Jogos užsiėmimai;
 • Sveikatą stiprinančios mankštos;
 • Mankšta darbo vietose

Individualios konsultacijos šeimai, vaikams, suaugusiems.

Temos:

 • Mitybos kontrolė (ūgio, svorio, KMI, vidaus riebalų kiekio, AKS įvertinimas).
 • Fizinio aktyvumo skatinimas (biure dirba sertifikuoti šiaurietiško vaikščiojimo instruktoriai).
 • Rūkymo prevencija, alkoholio vartojimo , narkotikų prevencija.
 • Šeimos sveikatos stiprinimas.
 • Užkrečiamų ligų (gripo, utelėtumo, niežų ir kt.) prevencija.
 • Lėtinių neinfekcinių ligų kontrolė
 • Lytinis švietimas.
 • Onkologinių ligų prevencija: informacijos sklaida, praktiniai mokymai kaip pasitikrinti apčiuopos būdu dėl krūties onkologinių susirgimų.

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė

Tel (8 425) 37541

Darbo laikas:

I-IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka 12.00-12.45

info@akmenesvsb.lt

http://www.akmenesvsb.lt

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė

Tel (8 425) 37541

Darbo laikas:

I-IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka 12.00-12.45

info@akmenesvsb.lt

http://www.akmenesvsb.lt

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė

Tel (8 425) 37541

Darbo laikas:

I-IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka 12.00-12.45

info@akmenesvsb.lt

http://www.akmenesvsb.lt

Asmenys nuo 14 iki 21 m., savanoriškai pateikę prašymą arba tikslingai nukreipti pareigūno, teismo ar savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos.

Būsimiems ir esamiems tėvams

Akmenės rajono gyventojai

Akmenės rajono gyventojai

Asmeniui, grupei asmenų

(6–12 asm.)

Grupei asmenų

(5-15 asm.)

Grupei asmenų

(5-15 asm.)

Asmeniui, grupėms asmenų

.

Akmenės rajono savival dybės visuom enės sveikatos biure.

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure

Visuomenės sveikatos biuro salėje, Akmenės gamtos ir kultūros parke, Naujosios Akmenės miesto stadione

Visuomenės sveikatos biure, miesto šventėse, ugdymo įstaigose.

Paslaugos teikimo laikas nustatomas pagal susitarimą užsiregistravus el. paštu

arba telefonu

Nemokama paslauga

Paslaugos nemokamos, būtina registracija telefonu ar atvykus į visuomenės sveikatos biurą

Paslaugos nemokamos

Paslaugos ir užsiėmimai  nemokami

Transporto paslauga

Akmenės rajono socialinių paslaugų namai

Respublikos g.28, Naujoji Akmenė,

Tel./fak.: (8 425)56125

mob.8 674 56510

Darbo laikas:

I-IV  8.00-17.00

V     8.00-15.45

Pietų pertrauka 12.00-12.45

info@akmenespn.lt

www.akmenespn.lt

Vaikai su negalia, suaugę asmenys su negalia, senyvo amžiaus asmenys su negalia, kiti asmenys dėl objektyvių priežasčių.

Asmeniui, grupei

 

Paslauga 2 kartus per metus teikiama nemokamai

Akmenės rajono neįgaliųjų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis

Negalią turintys asmenys

Asmeniui

Akmenės rajono socialinių paslaugų namai

Kreiptis gali patys asmenys arba jų artimieji, socialiniai darbuotojai.

Paslauga iš dalies mokama.

Asmens higienos ir priežiūros  (pirtis, dušas) paslauga

Vaikai su negalia ir jų šeimos, suaugę asmenys ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys, socialinės rizikos asmenys ir jų šeimos, socialinės rizikos asmenys ir jų šeimos, kiti asmenys ir šeimos.

Asmeniui

Akmenės rajono socialinių paslaugų namų pirtis

50 proc. pirties paslaugų kainos nuolaida taikoma:

Pensininkams, neįgaliesiems, kurių nedarbingumo lygis ne mažesnis kaip 60 proc., ikimokyklinio amžiaus vaikams ir savivaldybės mokyklose besimokantiems vaikams.

Nemokamai – pagal seniūnijų teikiamus socialinės rizikos asmenų sąrašus, vieną kartą per mėnesį.

Dienos socialinės priežiūros paslaugasocialinės rizikos, socialiai remtinų bei socialinių, psichologinių ir kitokių problemų turinčių šeimų vaikams. Vyksta pamokų ruoša.

Vaikų dienos centrą lankančių vaikų tėvams teikiamos šios paslaugos: konsultavimas, informavimas, tarpininkavimas.

Pagal galimybes dalinama ir parama maisto produktais, kuri gaunama Ventos vaikų dienos centrui dalyvaujant „Maisto banko“ akcijose.

VšĮ Ventos Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos vaikų dienos centras

Ventos g. 32B, Venta, LT-85316,

8 675 83865,

daiva.sliauteryte@gmail.com

Darbo laikas:

I, III, IV  13.00-17.00

II 16.00-19.00

V 13.00-19.00

Pagal poreikį ir veiklas dirbame ir ilgiau

Dienos centrą lankantys

vaikai iš rizikos šeimų, socialiai remtinų bei socialinių, psichologinių ir kitokių problemų turinčių šeimų ir jų tėvai

Asmeniui, grupei

Vaikų dienos centro patalpose

Nemokama paslauga.

Dėl paslaugų gali kreiptis patys asmenys, gali būti nukreipiami seniūnijos ar gimnazijos socialinių darbuotojų.

Individualios konsultacijos:  socialinio pedagogo, socialinio darbuotojo.

Dienos socialinės priežiūros, laisvalaikio užimtumo, socialinių įgūdžių ugdymo paslaugos socialinės rizikos, socialiai remtinų bei socialinių, psichologinių ir kitokių problemų turinčių šeimų vaikams, bei kitiems kaimo ir aplinkinių kaimų vaikams.

Vaikų dienos centras „Kelionė“

Parko g. 20, Kairiškių k., Papilės sen., Akmenės r.

Tel. 868672236

860131170

fondas.prieglostis@gmail.com

Darbo laikas:

I–V  12.00–20.00

Vaikai, tėvai

Asmeniui

VDC patalpose

Nemokama paslauga

Vaikai

Grupei

Centro patalpose

Nemokama paslauga

Vasaros stovyklos

Vaikai

Grupei

Troškūnai, Kairiškiai

Nemokama paslauga

Dienos socialinės priežiūros paslaugasocialinės rizikos, socialiai remtinų bei socialinių, psichologinių ir kitokių problemų turinčių šeimų vaikams.

Vaikų dienos centrą lankančių vaikų tėvams teikiamos šios paslaugos: konsultavimas, informavimas, tarpininkavimas.

Vaikų dienos centras „Agluonai“

Agluonų kaimo daugiafunkcis centras, Dvaro g. 13, Agluonų km.

Tel.(8 650) 95 452,

(8 425) 56 860

Darbo laikas:

I–IV 15.00-20.00

7-18 m.  amžiaus vaikai iš rizikos šeimų, socialiai remtinų bei socialinių, psichologinių ir kitokių problemų turinčių šeimų ir jų tėvai (globėjai)

Grupei

Centro salėje

Dėl paslaugų gali kreiptis pats asmuo, šeimos narys arba nukreiptas Akmenė rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus, Vaiko teisių skyriaus ir kt.

Paslauga nemokama.

Dienos socialinės priežiūros paslaugasocialinės rizikos, socialiai remtinų bei socialinių, psichologinių ir kitokių problemų turinčių šeimų vaikams.

Vaikų dienos centrą lankančių vaikų tėvams teikiamos šios paslaugos: konsultavimas, informavimas, tarpininkavimas.

Vaikų dienos centras „Uogys“

Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras, Vytauto g. 3, Naujoji Akmenė

Tel. (8 425) 56 860

Darbo laikas:

I–IV  13.00–18.00

7-18 m.  amžiaus vaikai iš rizikos šeimų, socialiai remtinų bei socialinių, psichologinių ir kitokių problemų turinčių šeimų ir jų tėvai (globėjai)

Grupei

Ugdymo įstaigoje

Dėl paslaugų gali kreiptis pats asmuo, šeimos narys arba nukreiptas Akmenė rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus, Vaiko teisių skyriaus ir kt.

Paslauga nemokama.

Socialinės konsultacijos vaikams

Socialinei adaptacijai būtinų įgūdžių ugdymas, individualių ir grupinių konsultacijų pagalba, įvertinus socialinę problemą.

VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Akmenės vaikų dienos centras „Akmenėliai“

Tel. 8 685 258247,

akmenesvdc@gmail.com

Darbo laikas:

I -V  11.00-19.00

VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Akmenės vaikų dienos centras „Akmenėliai“

Tel. 8 685 258247,

akmenesvdc@gmail.com

Darbo laikas:

I -V  11.00-19.00

Vaikai iš socialinę atskirtį patiriančių šeimų.

Asmeniui, grupei

Įstaigos patalpose

Kreipiasi  įstaigos ir tėvai

Nemokama paslauga

Psichologinės konsultacijos vaikams

Pagrindinės problemos nustatymas bei šalutinių problemų identifikavimas per VTAS, gimnaziją, policiją ir jų sprendimas individualių bei grupinių konsultacijų ir užsiėmimų pagalba.

Vaikai iš socialinę atskirtį patiriančių šeimų.

Asmeniui, grupei

Įstaigos patalpose

Kreipiasi  įstaigos ir tėvai

Nemokama paslauga

Nemokamas maitinimas

(Sumuštiniai, arbata).

Vaikai iš socialinę atskirtį patiriančių šeimų.

Vaikai

Įstaigos patalpose

Kreipiasi vaikai

Nemokama paslauga

Materialinė parama pagal galimybes ir poreikį.

(Naudoti rūbai, apavas.)

Vaikai iš socialinę atskirtį patiriančių šeimų ir jų tėvai.

Asmeniui

Įstaigos patalpose.

Kreipiasi vaikai ir tėvai

Nemokama paslauga

Vaikų socialinių įgūdžių ugdymas

(bendravimo, stresinių situacijų valdymas, sprendimų priėmimo įgūdžių stiprinimas, atsakomybės už savo poelgius didinimas - praktiniai užsiėmimai).

Vaikai

Asmeniui,

grupei

Įstaigos patalpose

Kreipiasi įstaigos

Nemokama paslauga

Pagalba ruošiant pamokas ir mokymosi problemų sprendimas

Konsultuojant VDC darbuotojai.

VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Akmenės vaikų dienos centras „Akmenėliai“

Tel. 8 685 258247,

akmenesvdc@gmail.com

Darbo laikas:

I -V  11.00-19.00

Vaikai

Asmeniui, grupei

Įstaigos patalpose

Vaikai ir tėvai

Nemokama paslauga

Socialiai reikšmingo laisvalaikio ir užimtumo organizavimas

Liaudies amatų pagrindų mokymai, dalyvavimas socialinėse akcijose, šventiniuose renginiuose ir kt.

Vaikai, tėvai.

Asmeniui, grupei

Įstaigos patalpose

Vaikai ir tėvai Nemokama paslauga

Psichosocialinė pagalba tikslinės grupės asmenims „Kompleksinės paslaugos šeimai Akmenės rajone“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-01-0003:

 • Individualios socialinio darbuotojo teikiamos konsultacijos krizę išgyvenančioms šeimoms.
 • Individualios psichologo teikiamos konsultacijos.
 • Grupinės psichologo teikiamos konsultacijos.

Tiksinės grupės, asmenys

Asmeniui, grupei

Įstaigos patalpose arba projekte nurodytoje vietoje.

Kreipiasi asmenys. Nemokama paslauga.

Šeimos įgūdžių ugdymas „Kompleksinės paslaugos šeimai Akmenės rajone“

Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-01-0003:

 • Šeimų klubų veiklos organinazivamas.
 • Šeimų stiprinimo išvykų organizavimas.
 • Šeimų ir jų narių kultūros ir socialinės atsakomybės bei pagalbos stiprinimas.

Tiksinės grupės asmenys.

Asmeniui, grupei.

Įstaigos patalpose arba projekte nurodytoje vietoje.

Kreipiasi asmenys. Nemokama paslauga.

Pozityvios tėvystės mokymai „Kompleksinės paslaugos šeimai Akmenės rajone“ Nr 08.4.1-ESFA-V-416-01-0003:

 • “Tarpasmeniniai santykiai šeimoje”
 • “Vaiko pasitikėjimo savimi ugdymas”
 • “Probleminės vaiko ugdymo situacijos”
 • “Emocinio intelekto svarba ir ryšys su pozityviuoju auklėjimu”
 • Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo pratybos.

VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Akmenės vaikų dienos centras „Akmenėliai“

Tel. 8 685 258247,

akmenesvdc@gmail.com

Darbo laikas:

I -V 11.00-19.00

Tiksinės grupės asmenys

Asmeniui, grupei

Įstaigos patalpose arba projekte nurodytoje vietoje.

Kreipiasi asmenys

Nemokama paslauga

Individualios konsultacijos:  socialinio pedagogo, socialinio darbuotojo.

Vaikų dienos centras „Vaiko kelias“

Nepriklausomybės al. 20, Naujoji Akmenė

Tel. 867247469, 869808328

fondas.prieglobstis@gmail.com

Darbo laikas:

I–V   11.00–19.00

Vaikai, tėvai

Asmeniui

VDC patalpose

Nemokama paslauga

Vasaros stovyklos

Vaikai

Grupei

LPF Prieglobstis turimose patalpose- (Latvija, Troškūnai, Kairiškiai)

Nemokama paslauga

Dienos socialinės priežiūros, laisvalaikio užimtumo, socialinių įgūdžių ugdymo paslaugos socialinės rizikos, socialiai remtinų bei socialinių, psichologinių ir kitokių problemų turinčių šeimų vaikams.

Vaikai

Grupei

Centro patalpose

Nemokama paslauga

Dienos socialinės priežiūros paslaugos ir vaikų asmeninius poreikius tenkinantis laisvalaikis. Centro ugdytiniams teikiamas nemokamas maitinimas, namų darbų ruoša, materialinė parama esant galimybei ir poreikiui, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymas, emocinių kompetencijų stiprinimas ir vasaros poilsio (stovyklų) organizavimas. Vaikų dienos centrą lankančių vaikų tėvai taip pat kasdien laukiami centre, kur jiems siūlomi individualūs pokalbiai, grupiniai užsiėmimai ir kita jų poreikius atitinkanti veikla.

Maltos ordino pagalbos tarnybos

Naujosios Akmenės vaikų dienos centras „Atjauta“

Ramučių g. 5, Naujoji Akmenė

Tel. 8 611 494 51

vanda.jaseviciene@gmail.com

Darbo laikas:

I – IV     15.00-19.00

V           14.00-18.00

Naujosios Akmenės miesto 14 – 18 metų jaunuoliai ir jų šeimos nariai.

Asmeniui, grupei, šeimai

Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija, maltiečių laisvalaikio erdvė,

226, 229 kabinetuose

Paslauga nemokama. Kreipiasi asmenys,

nukreipiami Akmenė rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus, Vaiko teisių skyriaus ir kt.

Vaikų dienos centras– teikia socialinių bei gyvenimo įgūdžių ugdymo, sociokultūrines ir kitas su vaiko ugdymu, jo teisių apsauga susietas  nestacionarias socialines paslaugas Naujosios Akmenės miesto socialinės rizikos grupės šeimų vaikams.

Vaikų dienos centrą lankančių vaikų tėvams teikiamos  informavimo,   konsultavimo ir  tarpininkavimo paslaugos.

Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Atžalynas“ filialas Vaikų dienos centras

Respublikos g. Nr.4, Naujoji Akmenė.

Tel. (8 425) 55 554, Mob. 8 620 790 96

atzalynas@akmene.lt ,

www.atzalynasld.lt

Darbo laikas:

I-V  10.00-16.00

Ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikai

( 3-14 metų) iš rizikos šeimų, socialiai remtinų bei socialinių, psichologinių ir kitokių problemų turinčių šeimų.

Grupei

( 20 vaikų)

Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio  „Atžalynas“

patalpose.

Dėl paslaugų gali kreiptis vaiko tėvai (globėjai)  arba nukreipiami Akmenės  rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus, Vaiko teisių apsaugos skyriaus, Naujosios Akmenės miesto seniūnijos.

Paslauga nemokama

Gydytojo psichiatro konsultacija

I,II,IV,V  9.00-16.00

III  8.30-17.00

Psichologo konsultacija, psichodiagnostika

II,III,IV,V  8.30-16.00

Socialinio darbuotojo paslauga

I-V 8.00-16.00

Psichikos sveikatos slaugytojo paslauga

I-V 8.00-16.00

Viešosios įstaigos Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro

Psichikos sveikatos centras

Žemaitijos g. 6, Naujosios Akmenės m., Naujosios Akmenės miesto sen., Akmenės r. sav.

Tel. 8 425 56651, 8 425 56775
Mob. 8 615 36623

Visi asmenys, prisirašę prie Akmenės rajono pirmines sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų (VšĮ Akmenės r. pirminio sveikatos priežiūros centro, UAB

A. Lizdenio sveikatos centro, VšĮ Kruopių ambulatorijos, Papilės ambulatorijos, VšĮ Ventos ambulatorijos.

Asmeniui

Psichikos sveikatos centras, Žemaitijos g. 6, Naujoji Akmenė

Nemokama paslauga  (PSDF lėšos).

Jei pacientas nedraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir paslauga nepriskiriama būtinajai pagalbai – apmokama pagal įstaigos vadovo patvirtintą kainyną.

Užsakoma registruojantis telefonu  8 425 56848,

atvykus į psichikos sveikatos centro registratūrą,

per www.sergu.lt

Pastaba. Švietimo pagalba teikiama ir ugdymo įstaigoje, kurioje ugdomas vaikas. Dėl pagalbos teirautis pačioje įstaigoje.

Akmenės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Andromeda Makselienė, (8 425)  59761, andromeda.makseliene@akmene.lt

Atgal