Konkursai į kitas pareigas

Konkursas socialinio darbuotojo pareigoms užimti

Akmenės rajono paramos šeimai centras  (biudžetinė įstaiga; Dvaro g. 15, Agluonų k., LT-85474 Akmenės rajonas, kodas 300887060)  skelbia konkursą socialinio darbuotojo pareigoms užimti (darbuotojo dirbančio 1 etatu, lygis – A2). Darbo vieta: Akmenės rajono paramos šeimai centro Vaiko globos padalinys (adresas: Dvaro g. 15, Agluonų k., Akmenės r.). Suminė darbo laiko apskaita. Darbas slenkančiu grafiku.

Darbo pobūdis:     

Padėti globotiniams (rūpintiniams)  adaptuotis įstaigoje, bendruomenėje, visuomenėje, gauti visas būtinas socialines, ugdymo ir kitas paslaugas, garantuoti  socialinį saugumą, palaikyti ryšius su biologine šeima, artimaisiais, spręsti ugdymo, saviraiškos, saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, elgesio problemas, padėti augti savarankiškais visuomenės nariais.

Reikalavimai pretendentams:

1. Socialinio darbuotojo pareigoms priimamas asmuo, turintis aukštąjį universitetinį arba aukštąjį neuniversitetinį, socialinio darbo ar socialinės pedagogikos išsimokslinimą, mokantis dirbti kompiuteriu, mokantis   vieną iš Europos Sąjungos kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų).

2. Savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, susijusiais su socialinių paslaugų teikimu, socialinio darbo organizavimu, įstaigos nuostatais, vidaus darbo, šeimynų vidaus tvarkos ir darbo saugos taisyklėmis, pareigybės aprašymu, direktoriaus įsakymais ir direktoriaus pavaduotojos socialiniam darbui nurodymais.

3. Gebėjimas dirbti komandoje.

4. Gebėjimas įvertinti vaikų poreikius, įvardyti priežastis, susidariusias ugdymo ir socialines problemas, jas spręsti, sudaryti ISGP.

5. Gebėjimas išsiaiškinti vaiko, jo aplinkos, specialistų komandos galimybes susidariusias problemai spręsti.

6. Gebėjimas operatyviai ir veiksmingai dirbti su vaiku bei organizuoti komandos darbą (jei to reikia).

7. Gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su vaiku, jo šeima, artimaisiais, komandos nariais, įstaigos darbuotojais ir kitomis institucijomis.

8. Gebėjimas tinkamai atstovauti vaiko interesus kitose institucijose.

9. Gebėjimas apibendrinti ir įvertinti teikiamų paslaugų veiksmingumą,  vertinti savo veiklą.

Papildomi reikalavimai:

1. Vadovautis individualaus priėjimo, lygių galimybių įtvirtinimo, konfidencialumo, vaiko apsisprendimo bei pripažinimo, atsakomybės ir kompetencijos principais, laikytis etikos normų.

2. Socialinis darbuotojas turi būti tvarkingas, sąžiningas, tolerantiškas, geranoriškas, kūrybiškas bei iniciatyvus.

3. B kategorijos vairuotojo pažymėjimas ir praktinė vairavimo patirtis. – privalumas.

Pretendentų atrankos būdas -  testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentas privalo pateikti:

    1. Prašymą dalyvauti konkurse.

    2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

    3. Užpildytą pretendento anketą.

    4. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas.

    5. Gyvenimo aprašymą (CV).

    6. Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymą  dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų  registro duomenų apie fizinį asmenį.

    7. Dokumentai priimami nuo 2019 m. gegužės 2 d. iki 2019 m. gegužės 23 d. Akmenės rajono paramos šeimai centre.

Telefonas pasiteiravimui: 8 425 59 184, el. p. vaiku.globa@akmene.lt

Atgal