Konkursai į kitas pareigas

Konkursas vyriausiojo buhalterio pareigoms užimti

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras skelbia konkursą vyriausiojo buhalterio pareigoms užimti (darbuotojo dirbančio 1 etatu, lygis A2), tarnybinio atlyginimo koeficientas – 5,7. Darbo vieta Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė.

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (biudžetinė įstaiga; V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė LT-85145 Akmenės r., kodas 303259146).

Konkurso pretendentų atrankos būdas – Pokalbis.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

– turėti ne žemesnį nei aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesiniu bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu buhalterinės apskaitos krypties;

– arba turėti buhalterinį aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgyta iki 1995 metų;

– turėti ne mažesnę kaip 2 (dviejų ) metų buhalterinės apskaitos darbo patirtį;

– turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių, mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;

– išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę biudžetinėse įstaigose;

– gebėti organizuoti buhalterinę apskaitą pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau -  VSAFAS);

– gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių kalba;

– žinoti dokumentų saugojimo ir atidavimo archyviniam saugojimui tvarką.

Privalumai:

– turėti patirties vykdant projektinę veiklą;

– mokėti dirbti su Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (VSAKIS);

– mokėti dirbti su programa VS biudžetas;

– turėti darbo patirties biudžetinėje įstaigoje.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę, pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą.

3. Užpildytą pretendento anketą.

4. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.

5. Gyvenimo aprašymą.

6. Savo privalumų sąrašą, nurodant dalykines savybes, įgūdžius, reikalingus šioms pareigoms užimti.

Dokumentai priimami nuo 2019 m. birželio 10 d. iki 2019 m. birželio 21 d. 15.45 val. įskaitytinai adresu: V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė (2 aukštas). Tel. pasiteirauti 8 606 92 032.

Atgal