Konkursai į kitas pareigas

Konkursas vyriausiojo buhalterio pareigoms užimti

Akmenės rajono Akmenės gimnazija(biudžetinė įstaiga; Laižuvos g.7, LT-85357  Akmenė; kodas 190447774) skelbia konkursą  vyr. buhalterio pareigoms užimti  (darbuotojo dirbančio  1 etatu,  lygis – A2). Darbo krūvis – 40 val. per savaitę.

Vyr. buhalteris privalo organizuoti įstaigos buhalterinę apskaitą, rengti įstaigos biudžeto projektus pagal kiekvieną finansavimo šaltinį, užtikrinti finansinių – ūkinių operacijų teisėtumą, lėšų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka, tinkamą finansinių ir apskaitos dokumentų rengimą ir įforminimą. Taip pat tinkamai vykdyti kitas funkcijas, numatytas įstaigos nuostatuose, pareigybės aprašyme, darbo tvarkos taisyklėse.

Reikalavimai pretendentams:

 1. Lietuvių kalbos mokėjimas pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo nustatytus reikalavimus.
 2. Aukštasis universitetinis arba aukštesnysis finansinis ar buhalterinis išsilavinimas.
 3. Mokėti dirbti buhalterinės apskaitos programa „BIUDŽETAS“ pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS)  ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo sistema (VSAKIS).
 4. Gebėti dirbti kompiuterinėmis programomis Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).
 5. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją, rengti išvadas bei pasiūlymus.

Papildomi reikalavimai: atsakingumas, pareigingumas.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentas privalo pateikti:

 1. Prašymą dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 3. Užpildytą pretendento anketą.
 4. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas.
 5. Gyvenimo aprašymą (CV).
 6. Dokumentai priimami nuo 2019 m. sausio 22 d. iki 2019 m. vasario  4 d. Akmenės gimnazijos raštinėje.

Telefonai pasiteirauti 868305857, 842559431.

Atgal