Pranešimai apie korupciją

Kviečiame pranešti Akmenės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijai (toliau – Antikorupcijos komisija)  apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas, su kuriomis Jums galbūt teko susidurti ar manote turįs žinių ar pagrįstų įtarimų jas esant padarytas, daromas ar ketinamas daryti Akmenės rajono savivaldybėje, jos įstaigose ir įmonėse.

PRANEŠTI APIE KORUPCIJĄ ANTIKORUPCIJOS KOMISIJAI GALIMA:

  • raštu, paliekant anoniminį pranešimą Savivaldybės priimamajame
  • elektroniniu paštu info@akmene.lt
  • Tiesiogiai: Vyginta Balkauskaitė, Teisės ir personalo skyriaus vedėjo pavaduotoja, kabinetas Nr. 432, L.Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė, arba kreipiantis į Antikorupcijos komisijos narius.
  • Telefonu: (8 425) 59705
  • El. paštu: korupcijos.prevencija@akmene.

Taip pat STT  apie korupcijos atvejį (-us) ragina pranešti raštu, visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis), elektroniniu paštu stt@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307 arba palikti pranešimą svetainėje www.stt.lt.

Pranešime turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykių aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Kartu su pranešimu taip pat galima pateikti visus turimus įrodymus, dokumentus, paaiškinimus ar kitą reikšmingą informaciją.

Atkreipiame dėmesį, kad pateikiama informacija apie galimus korupcijos atvejus turi būti sąžininga ir teisinga. Už šmeižtą ir melagingus kaltinimus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Antikorupcijos komisija pranešėjui prašant garantuoja jo anonimiškumą bei visiškai užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą. Gauta informacija nebus paskelbta viešai ar perduota pažeidimą planuojantiems daryti, darantiems arba padariusiems ar tretiesiems asmenims.

Už sprendimų objektyvumą ir teisingumą, konfidencialios informacijos apie asmenis paskleidimą Antikorupcijos komisijos nariai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Pranešimai apie galimus korupcijos atvejus išnagrinėjami Antikorupcijos komisijos ir atsakymai pranešėjui pateikiami per teisės aktais nustatytus terminus. Priimtas pranešimas išnagrinėjamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų. Jei nusprendžiama, kad pateikta informacija labiau atitinka ne Antikorupcijos komisijos, o kitos institucijos kompetenciją, per 5 darbo dienas pranešimas persiunčiamas kompetentingai institucijai ir apie tai informuojamas pranešėjas.

Akmenės rajono savivaldybės administracijos darbuotojai, pastebėję korupcinio pobūdžio veikas Akmenės rajono savivaldybės administracijoje, privalo nedelsiant apie jas informuoti savo tiesioginį vadovą. Taip pat apie korupcijos apraiškas gali pranešti aukščiau nurodytais kontaktais tiesiogiai Specialiųjų tyrimų tarnybai.

 

Atgal