Kalbėkime taisyklingai

Dar kartelį apie pareigas

Pareigos, pareigos... Ir vėl kalbėsime apie pareigas. Turbūt todėl, kad dažnas iš mūsų vienokias ar kitokias užimame. O gal pareigas einame? Ar dirbame pareigose? Tai ir išsiaiškinkime.

Iš tik ką išvardytų variantų taisytinas paskutinysis. Daiktavardis pareigos žymi darbo ar tarnybos vietoje turimą statusą, bet ne pačią vietą, todėl vietininkas pareigose nevartotinas, pvz.: Jis dirba direktoriaus pareigose (taisoma yra direktorius, dirba direktoriumi; eina direktoriaus pareigas). Veiksmažodis eiti vartojamas pareigų ir darbo atlikimo reikšmėmis, pvz.: Vienu metu teko eiti net ketverias pareigas. Moterys, einančios aukštas pareigas, irgi nesiskundžia dėmesio stoka.

Prieš gaunant darbą dažniausiai tenka dalyvauti konkurse. Konkursų pavadinimai sudaromi keliais būdais, gali būti ir konkursas pareigoms, ir konkursas eiti pareigas, ir konkursas pareigoms eiti (geriau eiti nei užimti). O vėliau jau galima priimti į pareigas arba priimti pareigoms – šie pasakymai vartotini sinonimiškai.

Pareigų pavadinimų sudarymas taip pat turi ne vieną subtilybę. Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų, padalinių ir veiklos barų vadovų pareigų pavadinimai sudaromi su kilmininko formos priklausomuoju žodžiu, pvz.: komercijos direktorius, technikos direktorius.

Kai nusakomas pavaldumo santykis (prezidento patarėjas, direktoriaus pavaduotojas, ministro padėjėjas) ir veiklos sritis, kilmininkas užimtas, tad veiklos pavadinimas reiškiamas naudininku, pvz.: direktoriaus pavaduotojas turizmui, prezidento atstovas spaudai, mero patarėjas kultūrai. Kilmininkas tokiais atvejais būtų dviprasmiškas, plg. mero kultūros patarėjas. Šie pavadinimai gali būti sudaromi ir su žodžiu reikalams, pvz., direktoriaus pavaduotojas gamybos reikalams.

Patarėjų, referentų, konsultantų pareigų pavadinimai gali būti sudaromi su žodžio klausimai įnagininku, pvz., patarėjas užsienio politikos klausimais.

Neretai pasitaiko sudvejintų pareigų pavadinimų. Jie yra keleriopi ir rašomi nevienodai. Kai abu pavadinimo žodžiai yra lygiaverčiai ir kartu sudaro tikrai sudvejintą pavadinimą (rodo dvi pareigybes), rašoma su brūkšneliu, pvz., elektrikas-santechnikas (dirba ir elektriko, ir santechniko darbą). Kitaip yra, jei vienas pavadinimo žodis pagrindinis, kitas jį tikslina, – jie rašomi be brūkšnelio, pvz., inžinierius energetikas (tai inžinierius, kurio siauresnė specialybė arba darbo sritis yra energetika).

Kokias pareigas beeitumėte, blogiausia, kas gali nutikti – tai netekti darbo. Bet nesijaudinkite, nuimti nuo pareigų vadovas Jūsų negali. Iš pareigų  gali tik atleisti.

Pagal Valstybinės lietuvių kalbos komisijos informaciją parengė Bendrojo skyriaus vyr. specialistė Greta Rimkutė

Atgal