Kalbėkime taisyklingai

Kanceliarinės kalbos patarimai

Kanceliarine kalba parašyti tekstai knibždėte knibžda šabloninių formuluočių: „atsižvelgiant į aukščiau išvardytas pastabas“, „apie tolimesnius veiksmus informuosime“ ir panašiai. Tiesa, su tokiomis formuluotėmis reikėtų elgtis atsargiai ir įsitikinti, ar tikrai taisyklingai jas vartojame.

Kanceliariniai raštai ne retai tampa teisminių procesų medžiaga, tad sutartyje ne vietoje padėtas kablelis gali kainuoti milijonus, o nuoroda „aukščiau“ spausdintame tekste – tapti teisinio ginčo priežastimi, jei tekstui pasislinkus nuoroda faktiškai atsiduria kitame puslapyje. Todėl patariame itin atidžiai vartoti nusistovėjusias frazes ir pateikiame keletą netaisyklingos vartosenos pavyzdžių.

Ar kada susimąstėte, kada vartoti žodį „tolesnis“, o kada – „tolimesnis“? Abu jie taisyklingi, tačiau juos vartojant reikia atsižvelgti į kontekstą: „tolesnis“ nurodo laiką (vėlesnis, kuris bus vėliau pateiktas, padarytas), o „tolimesnis“ – vietą (toliau padėtas, esantis toliau nei kitas objektas). Pavyzdžiui: dalyvavimas tolimesnėje veikloje (taisoma – tolesnėje veikloje, nes kalbama apie vėliau būsimą veiklą), tolimesnis (taisoma – tolesnis) klausimo nagrinėjimas, tolimesnis (taisoma – tolesnis) sprendimas, nušalinimas nuo tolimesnio (taisoma – tolesnio) klausimo svarstymo, bet aplankysime tolesnius kraštus (taisoma – tolimesnius kraštus, nes kalbama apie vietą), investicijos į tolesnes (taisoma – tolimesnes) savivaldybes, tolesnis (taisoma – tolimesnis, atsižvelgiant į įpėdinių pagal įstatymą eilę) giminaitis ir pan.

Dažnai pasitaikančios frazės „aukščiau išvardyta“, „žemiau išvardyta“ nėra netaisyklingos, bet kaip jau minėjome, pasikeitus kontekstui, klaidinančios frazės gali tapti ginčo objektu. Todėl semantiškai tiksliau sakyti pirmiau, anksčiau išvardyta, (minėta); toliau išvardyta (minėta). Pavyzdžiui: vadovaudamasi aukščiau (taisoma – pirmiau, anksčiau) minėtais teiginiais, atkreipkite dėmesį į žemiau (taisoma – toliau) nurodytas pastabas.

Bendrojo skyriaus vyr. specialistė Greta Rimkutė

Atgal