Kalbėkime taisyklingai

Keletas pastabų apie pavardes

Atrodytų, kad mums, lietuviams, kuriems visos lietuviškos pavardės iki gyvo kaulo pažįstamos, jau neturėtų kilti neaiškumų, kaip parašyti vieną ar kitą pavardę. Jau prisijaukinome ir sutrumpintas moteriškas pavardes su galūne -ė (ypač kai viena tokia pavardė nuolat šmėžuoja televizorių ekranuose). Ir vis dėlto lietuvių kalba nebūtų tokia įdomi, jei kasdien nepateiktų vis naujų klausimų.

Kaip vadinti sutuoktinius, kai vyro pavardė baigiasi galūne -a, pvz. Mažeika, Daukša, Jovaiša? Mažeikai ar Mažeikos? Tokiu atveju sutuoktinių poros pavardė bus su galūne -ai: Mažeikai, Daukšai, Jovaišai (kirčiuojama gale, kaip žodis namai). Tai vadinamoji kuopinė daugiskaita. Taigi kreipiamasi į ponus Mažeikas – Mažeikaĩ!

Variantas su galūne -os vartojamas kai kuriose tarmėse norint atskirti vienos giminės vyrus – Mažeikos, Daukšos, Jovaišos ir sutuoktinius – Mažeikai, Daukšai, Jovaišai.

Akmenės rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė Greta Rimkutė

Atgal