Kalbėkime taisyklingai

Šiandienos realijos

„Šiai dienai biudžeto balansas yra teigiamas“, „šiandien dienai nesame niekam skolingi“ – šias ir panašias frazes neretai galima išgirsti klausantis mūsų politikų ir verslininkų (tiesą sakant, ir daugelio kitų eilinių gyventojų) pasisakymų. Ir išgirdus tenka piktintis. Tik nemanykit, kad teigiamu biudžeto balansu – tai vienintelis džiuginantis dalykas šiame sakinyje!

Panašiose konstrukcijose netinkamai vartojamas žodžių junginys šiai dienai (šiai valandai, šiai minutei ir pan.). Lietuvių kalboje naudininkas nevartotinas konkretaus laiko ribai arba momentui reikšti, kai nežymima paskirtis. Ši klaida įtraukta į Didžiųjų lietuvių kalbos klaidų sąrašą, todėl yra tikrai vengtina. Pateiktą pavyzdį „šiai dienai biudžeto balansas yra teigiamas“ reikia taisyti: „šiandien (iki šios dienos, dabar, šiuo metu) biudžeto balansas yra teigiamas“.

Vertalas šiandien dienai iš viso reiškia neįmanomą, nelogišką dalyką, t. y. „šią dieną dienai“ (prieveiksmis šiandien yra kilęs iš senovinės galininko formos *šian dienan). Reikėtų sakyti: šiandien, iki šios dienos, dabar, iki dabar, šiuo metu, iki šiol, pvz.: „Šiandien dienai (taisoma Šiuo metu; Dabar) Akmenės rajone gyvena apie 23 tūkstančius žmonių.“

Naudininko vartojimas galimas, kai turima omenyje aiški paskirtis, bet tada sakytina ne šiandien dienai, o šiai dienai: „Daug dirbom vakar, liko ir šiai dienai“. Taip pat taisyklinga sakyti po šiai dienai (reikšme „ir šiandien“), pvz.: „Ten jie gyvena ir po šiai dienai“, „Ir po šiai dienai žavi jo sugebėjimas įveikti sunkumus“.

Akmenės rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė Greta Rimkutė

Atgal