Kalbėkime taisyklingai

Šventas, šventas, šventas

Kalėdiniu laikotarpiu šis žodis ypač aktualus. Šventas, šventasis, šv. ir Šv. – įvairiomis formomis jis vis mus užklumpa spaudoje, reklamose, atvirukuose. Bet kai patiems tenka imti plunksną į rankas (na, gerai, gal ne plunksną, o klaviatūrą) ir rašyti šį paprastą ir trumpą žodį, staiga sustojame. Palauk! Didžiąja ar mažąja raide pradėti?

Reikėtų įsidėmėti keletą atvejų. Pirmiausia – apie švenčių pavadinimus su žodžiu šventas. Žodis šventas ar jo sutrumpinimas šv. neįeina į šventės pavadinimą, todėl paprastai rašomas mažąja raide: šv. Kalėdos, šv. Velykos. Didžiosios raidės vartojimas čia įmanomas tik stilistiškai, ypač religinio pobūdžio tekstuose, bet kasdienėje vartosenoje turėtume rinktis mažąją raidę.

Taip pat mažąja raide rašomas apibūdinimas šventasis (ne šventas, -a, o būtent įvardžiuotinė forma šventasis, -oji) ar trumpinys šv. prieš šventaisiais paskelbtų asmenų vardus, pvz.: šv. Ona, šventasis Petras ir pan.

Apeigų pavadinime – šventos Mišios, šv. Mišios – žodis šventas rašomas mažąja raide.

Atrodytų, kad visais atvejais rašoma mažoji raidė, bet ne – trumpinys šv. rašomas didžiąja raide, kai įeina į geografinį tikrinį pavadinimą, pvz.: Šv. Lauryno upė, Šv. Stepono gatvė, Šv. Morkaus aikštė,  ar eina kitokio tikrinio pavadinimo pirmuoju žodžiu, pvz.: Šv. Jonų bažnyčia, Šv. Onos atlaidai, Šv. Kristoforo kamerinis orkestras, Šv. Rapolo Kalinausko gimnazija. Pastaruoju atveju reikia pabrėžti – pirmuoju žodžiu. Kai pavadinimas sutrumpintas ir trumpinys ne pirmasis pavadinimo žodis – Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija – didžiosios raidės nelieka.

Galiausiai, reikėtų paminėti, kad stilistiškai didžiąja raide rašomi tokie religiniai sudėtiniai pavadinimai, kaip Šventoji Dvasia, Šventasis Tėvas, Šventasis Raštas, Švenčiausiasis Sakramentas. Šiuose pavadinimuose rekomenduojama būdvardžio netrumpinti.

Taigi, dabar jau čiupkite plunksną ir be klaidų sveikinkite visus artėjančių šventų Kalėdų proga!

Pagal Valstybinės lietuvių kalbos komisijos informaciją parengė Bendrojo skyriaus vyr. specialistė Greta Rimkutė

Atgal