Adresų koregavimas

Dėl adreso panaikinimo ir suteikimo žemės sklypui su jame esančiais statiniais Aušros gatvėje, Menčių kaime, Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje, Akmenės rajono savivaldybėje

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADRESO PANAIKINIMO IR SUTEIKIMO ŽEMĖS SKLYPUI SU JAME ESANČIAIS STATINIAIS AUŠROS GATVĖJE, MENČIŲ KAIME, NAUJOSIOS AKMENĖS KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOJE, AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE

 

2019 m. birželio    d.  Nr.

Naujoji Akmenė

Vadovaudamasis Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“, Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-141 „Dėl vykdomosios institucijos įgaliojimų suteikimo Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybei“:

1.Naikinu žemės sklypui su jame esančiais statiniais, Aušros gatvėje, Menčių kaime, Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje, Akmenės r. sav., adresą pagal šio įsakymo priedą.

2.Suteikiu žemės sklypui su jame esančiais statiniais, Aušros gatvėje, Menčių kaime, Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje, Akmenės r. sav., adresą pagal šio įsakymo priedą.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas                                                           Artūras Pekauskas

Atgal