Adresų koregavimas

Dėl adreso suteikimo sklypui su jame esančiais statiniais Kanteikių kaime, Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje, Akmenės rajono savivaldybėje

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADRESO SUTEIKIMO SKLYPUI SU JAME ESANČIAIS STATINIAIS KANTEIKIŲ KAIME, NAUJOSIOS AKMENĖS KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOJE, AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE

 

2019 m. birželio 7 d.  Nr. PAV - 129

Naujoji Akmenė

Vadovaudamasis Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgdamas į UAB „Geopasaulis“ matininko  prašymą, suteikiu sklypui su jame esančiais statiniais Kanteikių k.., Naujosios Akmenės kaimiškojoje sen., Akmenės r. sav., adresą pagal šio įsakymo priedą.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas                                                           Artūras Pekauskas

Atgal