Adresų koregavimas

Dėl adreso suteikimo žemės sklypui su jame esančiais statiniais Griežių kaime, Papilės seniūnijoje, Akmenės rajono savivaldybėje

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADRESO SUTEIKIMO ŽEMĖS SKLYPUI SU JAME ESANČIAIS STATINIAIS GRIEŽIŲ KAIME, PAPILĖS SENIŪNIJOJE, AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE

 

2019 m. birželio 7 d.  Nr. PAV - 133

Naujoji Akmenė

Vadovaudamasis Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgdamas į asmens  prašymą, suteikiu žemės sklypui su jame esančiais statiniais Griežių k.., Papilės sen., Akmenės r. sav., adresą pagal šio įsakymo priedą.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas                                                           Artūras Pekauskas

Atgal