Adresų koregavimas

Dėl adresų pakeitimo žemės sklypams su juose esančiais statiniais Ventos mieste, Ventos seniūnijoje, Akmenės rajono savivaldybėje

Projektas

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADRESŲ PAKEITIMO ŽEMĖS SKLYPAMS SU JUOSE ESANČIAIS STATINIAIS VENTOS MIESTE, VENTOS SENIŪNIJOJE, AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE

 

2019 m. birželio    d.  Nr.

Naujoji Akmenė

Vadovaudamasis Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo pakeičiu žemės sklypams su juose esančiais statiniais, Šaltinio g., Ventos m., Akmenės r. sav., adresus pagal šio įsakymo priedą.

Grafinė dalis

Administracijos direktoriaus pavaduotojas                                                           Artūras Pekauskas

Atgal